ŞARTNAMELER

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

 1. AMAÇ ve TANIM
  1. Bu teknik şartname …………………………………..giriş kontrol noktasında kullanılmak üzere Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanıma sistemine ait teknik özellikleri konu alır.
  2. Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanıma Sistemi yüksek güvenlik gereksiniminin yoğun olduğu askeri birimlerde, kamusal kurumlarda ve güvenliğe önem veren özel kuruluşların giriş kontrol noktalarında araç altı görüntülerinin ayrıntılı olarak operatörler tarafından incelenmesini ve karşılaştırma yapmasını sağlar.
 2. SİSTEM BİLEŞENLERİ
  1. Araç Altı Görüntüleme Sistemi (AAGS)
  2. Plaka Tanıma Sistemi (PTS)
  3. Araç Altı Görüntüleme Yazılımı
 3. Araç Altı Görüntüleme Sistemi (AAGS)
  1. 1 adet 2048x1 piksel çözünürlüğe sahip kamera kullanılacaktır.
  2. Kamera tarama işlemini satır satır yapacaktır.
  3. Satır taramalı kameranın muhafazası içerisinde buharlaşma meydana gelmesi halinde rezistans kullanarak buharlaşmanın yok olmasını sağlayacak ve kameranın net görüntü sağlamasına imkân verecek yapıda olacaktır.
  4. Gündüz ve gece görüntü kalitesi güneşin konumu, gölge durumu, yağmur, sis gibi hava koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermeyecektir. Bu husus firma tarafından muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir. Sistem araç altı görüntüsünün net olarak ekrana aktarımını sağlayacaktır. Sistem tarafından ekrana aktarılan görüntü siyah-beyaz olacaktır.
  5. Gece koşullarında her türlü ayrıntıyı gündüz şartlarındaymış gibigörmeyi sağlayacak bir araç altı aydınlatma sistemi mevcut olacaktır. Bu aydınlatma sistemi sürekli faal halde olmayacak, aracın geçişi ile beraber faaliyete geçecek araç altının taranmasını müteakip tekrar kapalı konuma geçecektir.
  6. Araç altı aydınlatması tek bir led, lamba veya spota bağımlı olmayacaktır. Aydınlatmayı sağlayan ışık kaynaklarından bir tanesi arıza yaptığı takdirde aydınlatma sekteye uğramayacak, kamera işlevini yerine getirmeye devam edecektir.
  7. Aracın son bölümü kamerayı geçtikten en geç 3(üç) saniye içinde araç altının görüntüsü ekrana gelecektir.
  8. Araç geçişinden önce algılama ünitesi tarafından verilen komutla (tetikleme ile) araç tarama ünitesi faaliyete geçecektir. Araç algılama ünitesinde meydana gelebilecek herhangi bir arıza ihtimaline karşı sistem manuel olarak da faaliyete geçebilecektir.
  9. Sistem en az 30 (otuz) km/s hıza kadar herhangi bir hızda geçiş yapan araçların altlarının görüntülerini net ve bütün olarak, hıza bağlı görüntü dağılımına meydan vermeden, görüntü ekranına aktarımını sağlayacaktır.
  10. Sistemin tarama yapacağı araçlarda uzunluk kısıtlaması bulunmayacaktır.
  11. Araç altı görüntüleme ve plaka tanıma sistemleri entegre çalışacaktır.
  12. Elde edilen görüntüler üzerinde fare ve/veya klavye yardımı ile seçilen bölgenin kısmı yakınlaştırma/uzaklaştırma yapılabilecektir.
  13. Araç altı görüntüleme ünitesi yer altına yerleştirilen mukavemeti yüksek metal konstrüksiyon, çelik ya da alüminyum çerçeveli dayanaklı cam, alüminyum sığma profil üstüne ya da çelik kutu içine monte edilen kamera, lens, araç altı aydınlatma ışığı ve ısıtıcıdan oluşmalıdır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilmelidir.
  14. Araç altı görüntüleme yer altı ünitesi IP66 koruma sınıfına sahip olmalı, ama her ihtimale karşı ünite içinde bir su tahliye motoru ve şamandıra yer almalıdır. Yer altı ünitesi en az 220x55x110cm ölçülerinde, üst kısmı en az 6mm et kalınlığına sahip olmalıdır.
  15. Araç altı tarama ünitesi bir kasis şeklinde olup, yere montaj yapılacaktır. Kasis,çelik  malzemedenyapılmış olmalıdır. İstenildiğinde herhangi bir parçası tek başına sökülüp değiştirilebilir olmalıdır. Kasis yüksekliği 4cm’yi geçmeyecektir.
  16. Sistemin araç altında kalan kısmı üzerinden Karayolları Traik Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun tüm ağırlıktaki araçlar geçebilecektir. Sistem bu yönetmelikte belirtilen en fazla ağırlığa sahip araçları da taşıyabilecek mukavemete sahip olacaktır. Bu yönetmelikte belirtilen araç ağırlıkları dışında hiçbir ağırlık kısıtı bulunmayacaktır.
  17. AAGS cam ünitesi solar cam özelliğine sahip olup, güneşin ısı ışınlarını geçirmeyecektir.
 4. PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS)
  1. Plaka tanıma sisteminde en az 1920x1080 piksel çözünürlükte en az 2(iki) Megapiksel IP özellikli dijital kameralar ve uygun lens kullanılmalıdır.
  2. Her bir PTS’nin IP numarası olmalı ve istenildiği takdirde bu numara kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
  3. Plaka tanıma işleminde; izleme alanına gelen aracın ön görüntüsü (Plakanın bulunduğu) sistem kamerası tarafından alınarak plaka tanıma sistemine aktarılacak ve plaka tanıma sistemi, plaka tanıma işlemini otomatik olarak yapacaktır.
  4. Plaka tanıma işleminin doğru yapılamadığı durumlarda ve istendiğinde, plaka kullanıcı tarafından elle girilecektir.
  5. Sistem plakayı okuduğu zaman sesli ve/veya görsel uyarı verecektir.
  6. Sistemde kullanılacak olan plaka tanıma kamerası gece ve gündüz şartlarında plaka tanıma yeteneğine sahip olacaktır. Kamera gece şartlarında kızılötesi (IR) aydınlatma ile birlikte kullanılacaktır.
  7. Kızılötesi (IR) aydınlatma en az 50 (elli) metreyi aydınlatacak kapasitede olacaktır.
  8. Plaka tanıma kamerası gündüz renkli, gece ise siyah-beyaz olarak görüntü alacaktır.
  9. Kameranın görüntü alabildiği minimum aydınlatma şiddeti siyah-beyaz modda 0,4 ( sıfır virgül dört) lüks olacaktır.
  10. Kullanılacak kamera en az IP66 seviyesinde korumaya sahip olacaktır.
  11. Normal şartlar altında (plakaların temiz ve standartlara uygun olması) en az %95 doğrulukla plaka çözümlemesi yapabilmelidir.
  12. Sistemden, gece ve gündüz belirtilen hız ve doğrulukla çalışabilmelidir.
  13. Kameranın tüm yönetimsel fonksiyonlarına http ara birimi üzerinden müdahale edilebilmelidir.
  14. Sistem harici bir video-capture ve/veya I/O kartına gerek duymadan sorunsuz çalışabilmelidir.
  15. Sistem en az 10/100Mbit Ethernet desteğine sahip olmalıdır.
  16. Sistem SNTP protokolü aracılığıyla sistemin tarih ve saat ayarları eş zamanlı hale getirebilmelidir.
  17. PTS farklı renk ve zemine sahip plakaları, tek satır veya iki satır yazı olan plakaları tanınabilecek özellikte olmalıdır.
  18. PTS aşağıdaki durumlarda plaka başarım değerlendirmesinin dışında tutulacaktır.
   1. Vida / etiket / boya / çıkartma / pas / çamur / kar vb. nedenle plakanın bir kısmının kapanması ya da karakter görünümlerinin değişmesi,
   2. Hasarlı, eğilip bükülmüş, kırılmış plakalar,
   3. Çıplak gözle okunamayacak durumda olan plakalar
   4. Ülkelerin resmi olarak bildirdikleri plaka standartlarına uymayan plakalar
 5. ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI
  1. Sistemde kullanılacak monitör en az 22 inch (58 cm) büyüklüğünde olacaktır.
  2. Sistemde kullanılan ekran kartı 1 GB belleğe sahip olacaktır.
  3. Sistemde klavye ve faredahil olacaktır.
  4. İşlemci en az 2,6 (iki nokta altı) GHz hıza sahip çift çekirdekli olacaktır.
  5. Görüntülerin dışarı taşınmasına olanak verecek en az 2 (iki) adet USB port bulunacaktır.
  6. Sistem bilgisayarı en az 750 GB HDD’e, en az 4 GB RAM’e sahip olacaktır.
  7. Sistemin yazılım dili Türkçe olacaktır.
  8. Sistemin kullanıcı dostu (userfriendly) bir arayüze sahip olacaktır.
  9. Sistemi oluşturan cihazlardan dış ortamda bulunanlar su geçirmez bir muhafaza içerisinde bulunacaktır.
  10. Sistem -20 C / +50 C arasında çalışabilme özelliğine sahip olacaktır. Bu husus firma tarafından muayene esnasında muayene komisyonuna yazılı olarak belgelendirilecektir.
  11. Araçların önceki geçişlerine ait tüm görüntüler çağırılabilecektir. En az 100.000 araca ait görüntüler geriye dönük olarak incelenebilecektir. Geriye dönük inceleme değişik şekillerde filtrelenebilecektir. Bu filtreleme özelliği istenilen tarih ve saat aralığına, araçların plaka bilgilerine, araçların ait olduğu birimlere göre yapılacaktır. Bu şekilde elde edilen görüntülerin çıktısı alınabilecektir.
  12. İstenilen zaman aralığında geçiş yapan araçların tarih ve saat bilgileri ile birlikte listesi bir aracın istenilen zaman aralığında yapmış olduğu tüm geçişlerin tarih ve saat bilgileriyle birlikte listesi görünebilecektir. Bu şekilde elde edilen bilgiler raporlanabilecek ve çıktısı alınabilecektir.
  13. Sistem, gece ve gündüz şartlarında giriş yapan araçların şoför mahallini ve plaka bölgesini kapsayan önden görüntülerini kaydedecektir. Bu görüntüler jpeg formatında, 1280x720 piksel çözünürlükte olacaktır. Saatte en az 30km hıza kadar herhangi bir hızda geçen araçların önden görüntüsü net ve bütün olarak, hıza bağlı görüntü dağılımına meydan vermeden alınacak ve sisteme aktarılacaktır.
  14. Araç sistemden geçtikten en geç 3(üç)saniye sonra aracın plaka bilgisi, önden görüntüsü, aracın o anki araç altının görüntüsü ve araç altının geçmiş tarihte kaydedilmiş en son görüntüsü hep birlikte ve her bir görüntü birbirinden bağımsız olarak izleme ekranında kontrol için gösterilecektir. Kullanıcı, araç altının o anki görüntüsü ile daha önceki en son geçişine ait araç altı görüntüsünü inceleyip kontrol ve kıyaslama yapabilecektir. İzlenen bütün bu görüntülerin her birinde kullanıcı tarından fare veya klavye yardımı ile seçilen herhangi bir bölgenin kısmı yakınlaştırması ve uzaklaştırması yapılabilecektir.
  15. İzleme ekranında gösterilen aracın plaka bilgisi görüntüsü, aracın önden görüntüsü, aracın o anki araç altı görüntüsü, araç altının geçmiş tarihte kaydedilmiş en son görüntüsü veya kullanıcı tarafından fare ya da klavye yardımı ile bu görüntüler üzerinden seçilen herhangi bir bölgenin görüntüsü istenildiğinde tam ekran büyütülebilecektir.
  16. İzleme ekranında gösterilen belirtilen görüntüler yeni bir araç geçene kadar veya kullanıcı tarafından aracın kontrollü olarak geçtiği onaylanana kadar ekranda kalacaktır.
  17. Sistemde kara liste yapısı yer alacaktır. İstenilen sayıda plaka kara listeye tanımlanabilecektir. Kara listede bulunup geçiş yapan araçların geçişi esnasında yazılım sesli uyarı verecektir.
  18. Geçişleri kaydedilen araçlardan en son geçiş yapan en az 25 aracın plaka ve geçiş tarihi izleme ekranına bir liste halinde ve sıralı olarak gösterilecektir. Yetkisiz ya da kara listede bulunan araçlar bu listede işaretli olarak yer alacaktır. Bu listeden seçilen araca ait araç altı görüntüleri, araç ön görüntüsü ve plaka bilgileri ekranda görüntülenebilecektir.
  19. Veri tabanında geçiş yapan bir aracın altının görüntüsü, o geçişe ait plaka bilgisi aracın önden görüntüsü geçiş yapılan tarih-saat bilgileri ile birlikte bulunacaktır. Geçmişe ait bir araç altı görüntüsü çağrıldığında bu görüntüler birlikte gelecektir.
  20. Araçlar sisteme ilk kez kaydedilirken giriş yapılan tarih-saat bilgileri ve plaka bilgilerinin yanı sıra araçların ait olduğu birliklerin bilgileri kaydedilecektir. Kayıtlı olmayan araçlara ait bilgiler manuel olarak girilecektir.
  21. Sistem yazılımı operatör ve yönetici olarak isimlendirilen 2(iki) tür kullanıcı tanımlayacaktır. Her bir operatör ve yönetici kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile sistemi kullanacaktır. Birden fazla operatör ve yöneticiler için farklı kullanıcı adları ve şifreler verilecektir. Verilen şifreler kullanıcılar tarafından değiştirilebilecektir.
  22. Sistemde birinci tür kullanıcı olan operatörlerin yetkileri geçiş yapan araçlardan sistemde tanımlı olmayanlar için ziyaretçi kaydı yapmak, sisteme ilk kez geçiş yapan araçların bilgilerini girmek, geçiş yapan araçların sistem tarafından gösterilen tüm görüntülerini izlemek ve kontrol etmek, araçların geçişlerini onaylamak veya reddetmek, daha önce herhangi bir saat ve tarihte geçiş yapan bir araca ait tüm görüntülere ulaşmak bunların ve bunların kağıt çıktısını almak olacaktır. Operatör veri tabanına kaydedilen hiçbir bilgiyi değiştiremeyecek, silemeyecek ve hiçbir sayısal ortama aktaramayacaktır.

Şartnamede özellikle belirtilen kısıtlamalar hariç sistemde ikinci tür kullanıcı olan yöneticilerin hiçbir yetki kısıtlaması olmayacaktır. Yöneticiler istenilen zamanda, sistemde veri tabanında kayıtlı her türlü bilgilere ulaşabilecek, değiştirebilecek, silebilecek ve arşivlemesini yapabilecektir.

  1. Yöneticilerin veri tabanındaki bilgileri silme, değiştirme, arşivleme yapmaya yönelik kullanım bilgileri detaylı olarak sistem tarafından tarih ve saat belirtilerek kaydedilecek ve hiçbir kullanıcı tarafından bu kaydedilen kullanım bilgileri değiştirilemeyecek ve silinemeyecektir. Her bir yönetici sistem tarafından kaydedilmiş kullanım bilgilerini görebilecektir.
  2. Sistemde kollu bariyer, mantar bariyer, blok yol kesici (roadblocker) gibi fiziki güvenlik elemanları entegre edilebilecektir.
  3. Sistem yazılımı POLNET ile entegre çalışabilecek olup, internet hattı ve erişim izin ve yetkileri kurum tarafından sağlanacaktır.

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

A. Tanım
Abonelik sistemiyle çalışan otoparklarda, Kamu Kuruluşları, Rezidans, Site, İş Merkezleri gibi yerlerde, sisteme kayıtlı olan araçların giriş - çıkışlarını RFID teknolojisi  ile  düzenleyen sistem, araç ön camına sabitlenen HgsTag (Ön Cam Tipi Yapışkanlı) ile uygun  yere  konumlandırılmış okuyucunun iletişimiyle araç sahibinin hiçbir işlem yapmadan ve durmadan geçişini sağlamalıdır.

B. Sistemin Genel Özellikleri
Otopark sistemi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.
1. Otomatik Geçiş Sistemi - 2 Adet
2. Otomatik Bariyer – 1 Adet
3. Yönetim ve Kontrol İstasyonu – 1 Adet
4. Trafik Sinyalizasyon Lambası – 2 Adet
5. Manyetik Araç Detektörü – 3 Adet

1. Otomatik GeçişSistemi
1.1 Otomatik geçiş sisteminde pasif okuma mesafesi 12mt’dir.
1.2.Etiket/Taghaberleşme protokolü: ISO18000-6B, ISO18000-6C EPC GEN2 olmalıdır.
1.3.Çalışma frekansı: ISM 902~928MHZ (FCC), 920~925MHz (CHN) veya  867-870 MHz Avrupa Uyumlu olmalıdır.
1.4. RF çıkış gücü: 0~30dBm yazılımla ayarlanabilir olmalıdır.
1.5.Kontrol paneli haberleşme protokolü: RS232, RS485, Wiegand26/34 olmalıdır.
1.6. Okuma mesafesi: 12mt olmalıdır.
1.7. Besleme: 9VDC, 3A’dan az akım tüketimi olmalıdır.
1.8. Ebatlar: 440mm×440mm×50mm olmalıdır.
1.9. Ağırlık: 4,5 Kg olmalıdır.
1.10 Çalışma Sıcaklığı : -20 ile +70 derece olmalıdır.
1.11 RFID antenin montaj edileceği direk,minimum 3mt yükseklikte, ucunda yere paralel 50cm’lik L şeklinde, 360 derece dönebilen aparata sahip olmalıdır. 
1.12. RFID etiket; üzerinde seri numaraları basılı şekilde ve kurumun talep edeceği miktarda olacaktır.

2. Otomatik Bariyer
2.1. Bariyer Cf8; sertifikalı olacaktır.
2.2. Bariyer yoğun kullanıma dayanıklı olarak, minimum 15.000 açma kapama/gün kapasite ile çalışacaktır.
2.3. Bariyer kolu her türlü hava şartlarında görüş kolaylığı sağlayan reflektif malzemeli ve ışıklı kol opsiyonlu olup, kol ortasında şerit led kullanılması için kanal olacaktır. Kol üzerinde çeşitli aparatlar ile ilave edilen şerit led kullanılmayacaktır.
2.4. Bariyer kontrol ünitesinde gerektiğinde entegre edilebilecek fotosel, flaşör lamba ve trafik lambası için girişler bulunacaktır.
2.5. Bariyer mikro denetleyici kontrol ünitesi ile çalışacak ve sürekli durum bilgisini sorgulayarak sistemle RS232 ve RS422 protokolleri üzerinden haberleşecektir.
2.6. Bariyer açma kapama işlemi sistemden gelen komut ile gerçekleştirilecektir
2.7. Bariyer tavan yüksekliği düşük olan yerler için ayarlanabilir mafsallı kol kullanımına uygun olacaktır.
2.8. Bariyer gövdesi paslanmaz, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak ve RAL#9006 ya da RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
2.9. Bariyerde acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde bariyer kolunu boşa alma özelliği olacaktır.
2.10. Bariyerin çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
2.11. Bariyer kolunun açılma ve kapanma süresi minimum 1 saniye olacak ve 1-2 saniye arası ayarlanabilen açma-kapama zamanı süresi olacaktır.
2.12. Bariyer gövdesi IP55 koruma sınıfında olacaktır.
2.13. Bariyer kapanırken herhangi bir engelle karşılaşırsa bariyer kolunu otomatik olarak geri açma özelliğine sahip olacaktır.
2.14. Bariyerde entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
2.15. Bariyer montajı için kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.

3. Yönetim ve Kontrol İstasyonu  
3.1 Yönetim ve Kontrol İstasyonunda endüstriyel yönetim bilgisayarı olacaktır.
3.2Yönetim ve Kontrol İstasyonunda bulunan Otopark Otomasyon Yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
3.2.1 Yazılımda sistemin kullanımı için şifrelerle yetkilendirme yapılarak çalışanlara farklı müdahale ve yetkilendirme imkanı verilecektir.
3.2.2 Sistemi kullanan operatörler yapılacak şifre yetkilendirmesi ile vardiya usulü çalıştırılabilecek ve yapılan her işlem operatörlerin adına veritabanında kaydedilecektir.
3.2.3Yazılımda tam kontrollü SQL veritabanı kullanılacaktır.
3.2.4Yazılım her türlü işlem için gün sonu raporlama imkanı verecektir.
3.2.5 Yazılımda gün sonunda yetkili personellere otomatik eposta gönderme seçeneği olacaktır.
3.2.6Yazılımda veritabanını periyodik olarak yedekleme seçeneği olacaktır.
3.2.7Yazılım sisteme uzaktan erişim ünitesi ile otopark ağı içerisinde veya dışarıdan her türlü bilgiye ve rapora ulaşmayı sağlayacaktır.
3.2.8 Yazılım sisteme mobil cihazlar kullanarak erişebilmeyi ve rapor almayı sağlayacaktır.
3.2.9 Yazılımda süreli, kredili ve kontörlü tip abonelik tanımlamaları yapılabilmelidir.
3.2.10Yazılım otopark bilgilendirme (dolu-boş) sistemleri ile entegre çalışacaktır.
3.2.11Yazılım her türlü bina içi otomasyon sistemine entegre olabilecektir. Örnek olarak;
3.2.11.1Yazılıma yangın otomasyon sisteminden gelen acil durum bilgisi ile otopark tahliyesi için bariyer kolları otomatik olarak açılacaktır.
3.2.12İdarenin talebi halinde yazılım, yol kenarı otoparklarında kullanılan mobil parkomat (el terminali) sistemleri ile birlikte çalışacak ve idarece belirtilen veritabanınaentegrasyonu sağlanacaktır.
3.2.13İdarenin talebi halinde yazılım, biletli otopark sistemiyle birlikte çalışacak şekilde kısa sürekli parklanma yapan araçların ücretlendirilmesini ve idarece belirtilen veritabanınaentegrasyonudestekleyecektir.
3.2.14Yazılımda aboneler için ANTI_PASS BACK sistemi olacaktır.
3.2.15Yazılım Otoparkta talep edilen/edilecek Nakit ve/veya Kredi Kartı ile çalışan Otomatik Ödeme İstasyonları ile entegre olabilmelidir.
3.2.16Yazılım abonelik yapıldığında otomatik olarak yazarkasadan fiş çıkartma özelliğine sahip olmalı ve istenildiğinde yazarkasa fişinde araç plakaları yazdırılabilmelidir.
3.2.17Yazılım Plaka Tanıma Sistemleri ile entegre çalışarak araç plaka, marka/model/tür, araç rengi gibi özellikleri tanımlayabilmeli ve POLNET veri tabanından araç plakasını sorgulayacak şekilde entegre çalışabilmelidir.
3.2.19Yazılım Hızlı Geçiş Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
3.2.20Yazılım Hız İhlal Tespit Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
3.2.21Tüm yazılım lisansları, iş tesliminde sınırsız olacak şekilde idareye teslim edilmelidir.

4. Trafik Sinyalizasyon Lambası
4.1 Lamba çapı 200mm olmalıdır.
4.2 Trafik lambası Kırmızı ve Yeşil olmak üzere üzerinde 2 renk bulunmalıdır.
4.3 Lamba; 5mmx112 adetx2 ledden oluşacaktır.
4.4. Lens, gövde ve siperlik malzemesi, polikarbon olacaktır.
4.5. Trafik lambasının montaj edileceği montaj direği, lamba ile birlikte verilecektir.
4.6.Otomasyon sistemi; çıkışa bir araç geldiğinde giriş yönüne kırmızı yakarak giriş yapan aracı uyaracaktır, aynı şekilde girişe bir araç geldiğinde çıkış yönüne kırmızı yakarak çıkan aracı uyaracaktır.

5. Manyetik Araç Detektörü
5.1. Manyetik araç dedektörü hava koşullarından kaynaklanan loopendüktans değişikliğine karşı otomatik kalibrasyon yapacaktır.
5.2. Dedektör 220VAC 50Hz ile calışacaktır.
5.3. Dedektör galvanik izolasyonlu olacaktır.
5.4. Dedektör üzerinde led göstergeler ile algılama ve diğer arıza durumlarını belirtecektir.

5.5. Dedektör üzerinde hassalık ayarı ve diğer opsiyonel kullanımlar için switch ayarları olacaktır.

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

 1. ŞARTNAMENİN AMACI, KONUSU

İdare tarafından belirlenecek otoparklokasyonlarında şehir içi araç trafiğini rahatlatmak adına, talep edilen/edilebilecek termal karton biletli ya da pvc kartlı, abone kartlı, plaka tanımalı, otomatik bariyerli, merkezi ödeme istasyonlu, mekanik-elektro mekanik üniteler vearaç trafiğini gözetleme/takip otomasyon sistemleri ilearaçların otoparka giriş çıkışının kontrolünü sağlayarak otoparkta kalış sürelerinin ücretlendirilmesi işlevisağlanacaktır.
Kurulumu yapılacak tüm üniteler, tek program üzerinden merkezden kayıtlarının yapılarak online tüm lokasyonlarda kullanılabilir şekilde entegre çalışması, yönetilmesi ve raporlanmasını sağlayarak idare tarafından belirlenecek bir merkezden kontrol edilebilir olmalıdır.

 1. ŞARTNAMENİN KAPSAMI

Kurulumu yapılacak sistemler aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.

 1. Otomatik Bariyer
 2. Bilet Verme Makinası
 3. Bilet Değerlendirme Makinası
 4. Ödeme İstasyonu
 5. Plaka Tanıma Sistemi
 6. Manyetik Araç Detektörü
 1. OTOMATİK BARİYER
  1. Bariyer Cf8; sertifikalı olacaktır.
  2. Bariyer yoğun kullanıma dayanıklı olarak, minimum 15.000 açma kapama/gün kapasite ile çalışacaktır.
  3. Bariyer kolu her türlü hava şartlarında görüş kolaylığı sağlayan reflektif malzemeli ve ışıklı kol opsiyonlu olup, kol ortasında şerit led kullanılması için kanal olacaktır. Kol üzerinde çeşitli aparatlar ile ilave edilen şerit led kullanılmayacaktır.
  4. Bariyer kontrol ünitesinde gerektiğinde entegre edilebilecek fotosel, flaşör lamba ve trafik lambası için girişler bulunacaktır.
  5. Bariyer mikro denetleyici kontrol ünitesi ile çalışacak ve sürekli durum bilgisini sorgulayarak sistemle RS232 ve RS422 protokolleri üzerinden haberleşecektir.
  6. Bariyer açma kapama işlemi sistemden gelen komut ile gerçekleştirilecektir
  7. Bariyer tavan yüksekliği düşük olan yerler için ayarlanabilir mafsallı kol kullanımına uygun olacaktır.
  8. Bariyer gövdesi STE 52 çelik malzemeden üretilerek, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak ve RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
  9. Bariyerde acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde bariyer kolunu boşa alma özelliği olacaktır.
  10. Bariyerin çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
  11. Bariyer kolunun açılma ve kapanma süresi minimum 0,6 saniye olacak ve 0,6-3 saniye arası ayarlanabilen açma-kapama zamanı süresi olacaktır.
  12. Bariyer gövdesi IP55 koruma sınıfında olacaktır.
  13. Bariyer kapanırken herhangi bir engelle karşılaşırsa bariyer kolunu otomatik olarak geri açma özelliğine sahip olacaktır.
  14. Bariyerde entegre manyetik araç detektörü olacaktır.
  15. Bariyer montajı için kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.

 

 1. KART VERME MAKİNASI
  1. Kart verme makinası Cf8; sertifikalı olacaktır.
  2. Kart verme makinası otopark girişinde olup kart verme, aboneler için mifare/proximity kart okuma ve bağlı olduğu bariyeri açma işlemlerini yapacaktır.
  3. Kart verme makinası gövdesi STE 52 çelik malzemeden üretilerek, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
  4. Kart verme makinası ön yüzünde akrilik malzeme kullanılarak, kart çıkış yuvası, ışıklı kart verme butonu, arka aydınlatmalı grafik LCD yönlendirici ekran, isteğe bağlı intercom ünitesi ve abone kart okuyucu olacaktır.
  5. Kart verme makinası sadece önünde araç varken aktif hale geçerek kart butonu ışığı yanacak ve butona basıldığında kart verecektir. Araç olmadığı durumlarda kart verme butonuna basıldığında kart vermeyecektir.
  6. Kart verme makinası kart yuvasından çıkan kart alındığı veya geçerli abone kartı okutulduğu anda bariyeri açacaktır. Diğer durumlarda bariyeri açmayacaktır.
  7. Kart verme makinası ürettiği kartta üzerindeki kodlamış olduğu bilgileri müşteriye vermeden önce kontrol edecek eğer kartta hata varsa kartı iptal edip müşteriye yeni kart verecektir.
  8. Kart verme makinasında kredi kartı boyutlarında (8.5cm x 5.4cm) ISO standartlarında üretilmiş PVC akıllı kart kullanılacaktır.
  9. Kart verme makinasının bilet verme hızı 2 saniyenin altında olacaktır.
  10. Kart verme makinasının minimum 600 kart stoklama kapasitesi olacaktır.
  11. Kart verme makinası bağlı olduğu bilgisayarla online çalışacak ve her türlü durum bilgisini anında iletecektir. Gereken durumlarda bilgisayardan bağımsız (offline) çalışabilecektir.
  12. Kart verme makinası sistem içinde RS232, RS422 ve TCP/IP haberleşme protokollerini desteklemelidir.
  13. Kart verme makinası sistemle gerçek zamanlı saat bilgisi senkronizasyonunu yapacaktır.
  14. Kart verme makinasının ön yüzünde kullanım kolaylığı sağlayan grafik LCD ekranda yönlendirici mesajlar yazılacaktır.
  15. Kart verme makinasının çalışma sıcaklığı -20 ~ +70°C olacaktır.
  16. Kart verme makinasında termostat ve higrostat kontrollü 400W fanlı ısıtıcı ile kabin içi otomatik ısı ve nem kontrolü yapılacaktır.
  17. Kart verme makinası çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
  18. Kart verme makinasında kontörlü ve diğer standart yaklaşım tipi akıllı kartları okuyabilen entegre akıllı kart okuyucu okuyacaktır.
  19. Kart verme makinası kapağında, güvenlik amaçlı üç nokta kilit mekanizması olacaktır.
  20. Kart verme makinasında entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
  21. Kart verme makinası montajı için kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.
 1. KART DEĞERLENDİRME MAKİNASI
  1. Kart değerlendirme makinası Cf8; sertifikalı olacaktır.
  2. Kart değerlendirme makinası otopark çıkışında olup ücreti ödenen kartı değerlendirme, abone kartlarını okuma ve bağlı olduğu bariyeri açma işlemlerini yapacaktır.
  3. Kart değerlendirme makinası gövdesi STE 52 çelik malzemeden üretilerek, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
  4. Kart değerlendirme makinası ön yüzünde kart alma yuvası, arka aydınlatmalı grafik LCD yönlendirici ekran, isteğe bağlı intercom ünitesi ve abone kart okuyucu olacaktır.
  5. Kart değerlendirme makinası sadece önünde araç varken aktif hale geçerek kartı içeri alacak ve abone kartlarını okuyacak araç olmadığı durumlarda makine aktif olmayacaktır.
  6. Kart değerlendirme makinası kart yuvasına alınan kartın ödenmiş olduğu değerlendirildiğinde veya geçerli abone kartı okutulduğu anda bariyeri açacaktır. Diğer durumlarda bariyeri açmayacaktır.
  7. Kart değerlendirme makinasında kredi kartı boyutlarında (8.5cm x 5.4cm) ISO standartlarında üretilmiş PVC akıllı kart kullanılacaktır.
  8. Kart değerlendirme makinası alınan kartı kontrol edecek eğer kart ödenmemişse veya opsiyon olarak tanımlanmış çıkış süresi aşıldığı durumda kartı müşteriye geri vererek tekrar ödeme yapılması için yönlendirecektir.
  9. Kart değerlendirme makinasının kart değerlendirme hızı 2 saniyenin altında olacaktır.
  10. Kart değerlendirme makinası bağlı olduğu bilgisayarla online çalışacak ve her türlü durum bilgisini anında iletecektir. Gereken durumlarda bilgisayardan bağımsız (offline) çalışabilecektir.
  11. Kart değerlendirme makinası sistem içinde RS232, RS422 ve TCP/IP haberleşme protokollerini desteklemelidir.
  12. Kart değerlendirme makinası sistemle gerçek zamanlı saat bilgisi senkronizasyonunu yapacaktır.
  13. Kart değerlendirme makinasının ön yüzünde kullanım kolaylığı sağlayan grafik LCD ekranda yönlendirici mesajlar yazılacaktır.
  14. Kart değerlendirme makinasının çalışma sıcaklığı -20 ~ +70°C olacaktır.
  15. Kart değerlendirme makinası çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
  16. Kart değerlendirme makinasında kontörlü ve diğer standart yaklaşım tipi akıllı kartları okuyabilen entegre akıllı kart okuyucu okuyacaktır.
  17. Kart değerlendirme makinasında entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
  18. Kart değerlendirme makinası montajı için kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.

 

 1. ÖDEME İSTASYONU 
  1. Ödeme İstasyonunda merkezi endüstriyel yönetim bilgisayarı olacaktır.
  2. Merkezi bilgisayarda bulunan Otopark Otomasyon Yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
   1. Yazılımda sistemin kullanımı için şifrelerle yetkilendirme yapılarak çalışanlara farklı müdahale ve yetkilendirme imkanı verilecektir.
   2. Otopark ücretlendirmesi için esnek tarife tanımlama seçeneği olacaktır.
   3. Yazılımda, araç şarj istasyonu, araç yıkama, alışveriş vb. hizmetler parametrik olarak hesaplanarak, otopark yetkilisi tarafından kolaylıkla takibi yapılabilmelidir.
   4. Birden fazla farklı tarifeyi aynı anda çalıştırma seçeneği olacaktır.
   5. Sistemi kullanan operatörler yapılacak şifre yetkilendirmesi ile vardiya usulü çalıştırılabilecek ve yapılan her işlem operatörlerin adına veritabanında kaydedilecektir.
   6. Yazılımda tam kontrollü SQL veritabanı kullanılacaktır.
   7. Yazılım her türlü işlem için gün sonu raporlama imkanı verecektir.
   8. Yazılımda veritabanını periyodik olarak yedekleme seçeneği olacaktır.
   9. Yazılım sisteme uzaktan erişim ünitesi ile otopark ağı içerisinde veya dışarıdan her türlü bilgiye ve rapora ulaşmayı sağlayacaktır.
   10. Yazılım otopark bilgilendirme (dolu-boş) sistemleri ile entegre çalışacaktır.
   11. Yazılım her türlü bina içi otomasyon sistemine entegre olabilecektir. Örnek olarak;
    1. Yazılıma yangın otomasyon sisteminden gelen acil durum bilgisi ile otopark tahliyesi için bariyer kolları otomatik olarak açılacaktır.
   12. İdarenin talebi halinde yazılım, yol kenarı otoparklarında kullanılan mobil parkomat (el terminali) sistemleri ile birlikte çalışacak ve idarece belirtilen veritabanınaentegrasyonu sağlanacaktır.
   13. Yazılımda ödeme noktasına araç geldiği anda otomatik olarak ödeme ekranı aktif olacaktır.
   14. Yazılımda aboneler için ANTI_PASS BACK sistemi olacaktır.
   15. Yazılım Otoparkta talep edilen/edilecek Nakit ve/veya Kredi Kartı ile çalışan Otomatik Ödeme İstasyonları ile entegre olabilmelidir.
   16. Yazılım bilet okutulduğu anda müşteri ücret göstergesinde ücret bilgisini ve otoparkta kalış süresini yazdıracaktır.
   17. Yazılım otomatik olarak yazarkasadan fiş çıkartma özelliğine sahip olmalı ve istenildiğinde yazarkasa fişinde araç plakaları yazdırılabilmelidir.
   18. Yazılım Plaka Tanıma Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
   19. Yazılım Plaka Tanıma Sistemi ve Abone Kart Sistemi ile aynı anda entegre çalışacak olup, müşteriye verilen abone kartı ile sisteme kayıt edilen araç plakası eşleşmesi durumunda araç giriş/çıkışı yapılabilmelidir.
   20. Yazılım Hızlı Geçiş Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
   21. Yazılım Hız İhlal Tespit Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
   22. Tüm yazılım lisansları, iş tesliminde sınırsız olacak şekilde idareye teslim edilmelidir.
  1. Ödeme istasyonunda kart ücretlendirmesi için akıllı kart okuyucuokuyucu kullanılacaktır.

 

 1. PLAKA TANIMA SİSTEMİ
  1. Plaka Tanıma Sistemi Yazılım Özellikleri
   1. Plaka Tanıma Sistemi bağlı bulunduğu kameranın görüş açısından geçen araçları algılamalı, algıladığı her bir aracın plakasını bulmalı ve Türkiye standartlarına uygun olan plakaları en az %95 ve üstü doğru okumalı, plaka ile birlikte aracın türünü de tespit edebilmelidir.
   2. Plaka Tanıma Sistemi bir bütün olarak, tüm unsurları ile birlikte (HD IP Kamera – POWER LED IR SPOT – MUHAFAZA – KAMERA DİREĞİ - MONTAJ APARATLARI vb.) verilecektir.
   3. Plaka Tanıma Sistemi kamerası en az 1.3MP çözünürlükte olacaktır.
   4. Plaka Tanıma Sistemi kameraları gündüz renkli, gece siyah beyaz olarak çalışabilmelidir.
   5. Plaka Tanıma Sistemi görüş açısından geçen araçları en az %95 oranında algılamalıdır.
   1. Plaka Tanıma Sistemi aynı araç için birden fazla kayıt oluşturmamalıdır.
   2. Plaka Tanıma Sistemi gelen iki aracı tek bir araç gibi algılamamalıdır.
   3. Plaka Tanıma Sistemi 180 km/s hızı aşmayan bütün araçlar için belirtilen başarımla çalışabilmelidir.
   4. Plaka Tanıma Sistemi aracın önünden ve arkasından çekilmiş fotoğraflarla plaka tespiti yapabilecektir.
   5. Plaka Tanıma Sistemi görüntü alınacak kamerayı seçme imkânı sağlamalı, sadece tek bir üreticiye ait kamera ile çalışmamalıdır.
   6. Plaka Tanıma Sistemi kare ve dikdörtgen ve her boyuttaki plakaları okuyacaktır.
   7. Plaka Tanıma Sistemi, gece-gündüz ve farklı iklim koşullarında aynı başarı ile çalışmalıdır.
   8. Plaka Tanıma Sistemi her bir kamera görüntüsünü gerçek zamanlı (25 fps PAL) olarak işlemeli ve ekranda işlerken yine gerçek zamanlı (25 fps PAL) olarak göstermelidir.
   9. Plaka Tanıma Sistemi en az 1280×720 gerçek HD çözünürlükte ki görüntü üzerinde görüntü işleme yapabilmelidir.
   10. Plaka Tanıma Sistemi algılanan her araç için araç plakasını içerecek şekilde geniş açılı bir fotoğraf çekmelidir.
   11. Plaka Tanıma Sistemi’nin farklı aydınlanma koşullarını (gece,gündüz, gece-gündüz geçişleri) ve farklı hava koşullarını (sis, yağmur, kar, vb..) içeren ortalama plaka tanıma başarımı en az %80 olmalıdır.
   12. Plaka Tanıma Sistemi, uygun kamera ile çift şerit okuma yapabilecek özellikte olmalıdır.
   13. Plaka Tanıma Sistemi tümüyle Latin alfabesinden oluşan tüm ülke plakalarını isteğe bağlı olarak tanımlayabilecek şekilde olmalıdır.
   14. Plaka Tanıma Sistemi özel plakaları tanımlayacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
   15. Plaka Tanıma Sistemi farklı renk ve zemine sahip plakaları tanımlayabilmelidir.
   16. Plaka Tanıma Sistemi aşağıdaki durumlarda plaka başarım değerlendirilmesinin dışında tutulacaktır:
    1. Vida/etiket/boya/çıkartma/pas/çamur/kar vb. nedenlerle plakanın bir kısmının kapanması ya da karakter görünümlerinin değişmesi
    2. Özel plakalar
    3. Askeri plakalar
    4. Kamera IR modunda çalışırken reflektanssız (yansıtmasız) plakalar
    5. Hasarlı eğilip bükülmüş kırılmış plakalar
    6. Çıplak gözle okunamayacak durumda olan plakalar
    7. ~40 km/s hızla geçen araçlar
    8. Ülkelerin resmi olarak bildirdikleri plaka standartlarına uymayan plakalar
   17. Plaka Tanıma Sistemi plakalarda genel değişim olması durumunda yüklenici firma yeni plakalara göre yazılımları ücretsiz olarak güncelleyecektir.
   18. Plaka Tanıma Sistemi uygulaması gündüz algılanan araçlar üzerinden, aşağıdaki 6 tipten (Otobüs,  Kamyonet-Minibüs, Otomobil hangisi olduğunu en az %70 başarımla saptayabilmelidir.
   19. Plaka Tanıma Sistemi (Entegre Taşıt Tanımlama Sistemleri) uygulaması aşağıda belirtilen bütün verileri gerçek zamanlı olarak merkeze göndermelidir:
    1. Aracın geniş açılı fotoğrafı
    2. Aracın plakası
    3. Aracın tipi
    4. Aracın hangi cihaz ve kamera tarafından algılandığı bilgisi
    5. Aracın yönü
    6. Aracın geçiş zamanı
    7. Araç ile ilgili yapılan tanımlama işlemlerinin bitiş zamanı
    8. Araç ile ilgili bilgilerin merkeze başarıyla ulaşma zamanı
   20. Plaka Tanıma Sistemi’ne kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmalıdır.
   21. >Plaka Tanıma Sistemi plakası hatalı okunan araçların plaka bilgileri operatör tarafından değiştirilerek düzeltilebilir yapıda olacaktır.
   22. Plaka Tanıma Sistemi sisteme kayıtlı abone araçlar için otomatik bariyer tetikleyebilecektir.
   23. Plaka Tanıma Sistemi yasaklı araçlar listesinde ki araçların geçiş yapmak istemesi durumunda sesli ve görsel olarak alarm üretebilecektir.
   24. Plaka Tanıma Sistemi LOOP (manyetik araç algılama) cihazı ile entegre çalışabilecektir.
   25. Plaka Tanıma Sistemi araç geldiğini tespit etmek için dışarıdan bir tetikleme mekanizmasına ihtiyaç duymadan çalışabilmelidir.
   26. Plaka Tanıma Sistemi kamera başına lisanslanmalı ve tek bir bilgisayar tarafından en az 4 kameradan gelen görüntüleri gerçek zamanlı olarak işleyebilmelidir. Plakaları okuyan bilgisayar Türkçe işletim sistemi ile çalışmalıdır.
   27. Plaka Tanıma Sistemi Client – Server topolojisinde çalışabilmelidir.

 

  1. Plaka Tanıma Sistemi Kamera Özellikleri
   1. 1/3”Megapiksel CMOS görüntü sensörüne sahip olmalıdır.
   2. Yüksek performanslı DSP işlemciye sahip olmalıdır.
   3. Embedded LINUX işletim sistemi olmalıdır.
   4. Aynı anda uzaktan izleme, yerel kayıt ve uzaktan kontrol yapılabilmelidir.
   5. WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR kullanıcı ara yüzlerine sahip olmalıdır.
   6. H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama özellikleri olmalıdır.
   7. 1.3M(1280×960)/720P çözünürlükte 25 fps hızında görüntü verebilmelidir.
   8. ICR destekli gece/gündüz geçiş sistemi olmalıdır.
   9. C/CS Oto Iris lens destekli olmalıdır.
   10. Alarm I/O, RS485 ve RS232 arayüz destekli olmalıdır.
   11. Maksimum 32GB bellek için sisteme zarar vermeden değiştirilebilen SD kart özelliği olmalıdır.
   12. DC12V/AC24V çift güç kaynağı, PoE destekli olmalıdır.
   13. IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour, ONVIF network özelliklerine sahip olmalıdır.
   14. Monitör, PTZ kontrol, Kayıt İzleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler, Bakım & Güncelleştirme işlemleri uzaktan yapılabilmelidir.
   15. -10°C~+60°C sıcaklıklarda çalışabilmelidir.
   16. Kamera darbelere karşı dayanıklı Fiber Glass Gövdeye sahip muhafaza içerisine yerleştirilmelidir.
   17. Muhafaza güneş siperlikli olmalıdır.
   18. Muhafaza ısıtıcılı ve fanlı olmalıdır.
   19. Muhafaza üstten açılır pratik bir kapağa sahip olmalıdır.
   20. Plaka tanıma kamerası ile kullanılacak lens 5.0-50mm ya da 6.0-60mm Auto Iris özelliklere sahip olmalıdır.
  1. Kızılötesi Aydınlatıcı Özellikleri
   1. INFRARED Spot 12VDC ya da 220VAC enerji ile çalışmalıdır.
   2. Ürün içerisinde ileri teknoloji infrared kullanılacaktır.
   3. Ürün 6 ya da 9 adet POWER (Mercekli) LED ile çalışacaktır.
   4. Ürün estetik bir görünüme sahip olmalıdır.
   5. Ürünün kasası üzerinde akrobatik, yatayda ve düşeyde hareketli montaj ayağı olmalıdır.
   6. Işık dalga boyu 850 NM olmalıdır.
   7. Ürün 45 derece mercek açısına sahip olmalıdır.
   8. 850 nanometre dalga boyunda özel karakteristikle yarı iletken LED’ler ile insan gözünün görme alanı dışında, CCD/CMOS kameraların duyarlı olduğu bölgede aydınlatma sağlamalıdır.
   9. Darbelere karşı dayanıklı gövdeye sahip olmalıdır.
   10. LED’lerin önünde renkli ve darbelere dayanıklı pleksiglas koruyucu ön paneli bulunmalıdır.

 

 1. MANYETİK ARAÇ DETEKTÖRÜ
  1. Manyetik araç dedektörü hava koşullarından kaynaklanan loopendüktans değişikliğine karşı otomatik kalibrasyon yapacaktır.
  2. Dedektör 220VAC 50Hz ile calışacaktır.
  3. Dedektör galvanik izolasyonlu olacaktır.
  4. Dedektör üzerinde led göstergeler ile algılama ve diğer arıza durumlarını belirtecektir.
  5. Dedektör üzerinde hassalık ayarı ve diğer opsiyonel kullanımlar için switch ayarları olacaktır.

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

 1. Manuel yer tuzağı, araçların tekyönlü geçişine izin verilen yollarda; araçların ters yöne seyretmesini engellemek amacı ile kullanılacaktır.
 2. Tuzak uzunluğu …..cm olacaktır.
 3. Tuzak ölçüleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

Genişlik: 45cm
Derinlik: 25cm

 1. Tuzak dişölçüleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

Diş Kalınlığı: 20mm
Dişin Yukarı Çıkan Kısmının Çapraz Uzunluğu: 15cm
Dişin Yukarı Çıkan Kısmın Zemine Olan Dik Mesafesi: 10cm 

 1. Tuzağın diş merkezleri arasındaki mesafe 10cm olacaktır.
 2. En az ST37 kalite lamadan yapılmış dişler 45 derece açıyla duracaktır.
 3. Tuzağın kenar bitiş noktasında, isteğe bağlı olarak, manuel boşa alma mekanizması bulunmalıdır. Bu mekanizma, acil durumlarda, tuzakla birlikte verilen bir kol vasıtası ile tuzak dişlerinin tamamen yere paralel olarak inmesini sağlayacak ve araç geçişine izin verecektir.
 4. Tuzak boşa alma mekanizmasının kilitli kapağı bulunacak, dışarıdan anahtarsız erişilemeyecektir.
 5. Tuzağın araçla temas eden yüzeyi, 4mm kalınlığındaki en az ST37 kalite çelik saçla kaplanmış olmalıdır.
 6. Tuzağın çalışma esnasında ses çıkarmaması için, demir aksamı kauçukla kaplanarak ya da plastik takoz koyularak izole edilmiş olacaktır.
 7. Tuzak yüzey kaplaması; kataforez ya da çinko galvaniz kaplama, üzerielektrostatik fırın boyama olacaktır.

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

3.1. Road Blocker,  en az 20 (Yirmi) ton ağırlığa kadar olan araçların geçişini engelleyecek kapasitede olacaktır. Bu husus, üretici firmanın kalite kontrol sonuçları veya test raporları ile belgelendirilecek, bu belgeler yüklenici firma tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir. 
3.2. Road Blocker, yer kotuna indirilmiş olduğu durumda iken, aks başına en az 20 (Yirmi) ton ağırlığa kadar olan araçların üzerinden geçişini engellemeyecek ve bu geçişlerden hasar görmeyecek kapasitede olacaktır. Bu husus, yüklenici firma tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
3.3. Road Blocker, kapalı iken yol yüzeyine sıfır seviyede olacaktır. Hidrolik sistem ile tek blok olarak zeminden kalkacaktır. Elektrik kesilmelerinde de bir pedal veya kol yardımıyla yer kotuna indirilip kaldırılacaktır. 
3.4. Road Blocker, hidrolik sistem ile en fazla 5 (dört) saniyede indirilecek ve en fazla 5 (dört) saniyede kaldırılacaktır. Kontrol sistemi farklı ayarlanabilir hız seçeneklerine haiz olacaktır. 
3.5. Road Blocker, en az -20 (eksi yirmi) °C ile +50 (artı elli) °C sıcaklık aralığında çalışabilecektir. Bu husus, üretici firmanın kalite kontrol sonuçları veya test raporları ile belgelendirilecek, bu belgeler yüklenici firma tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.  
3.6. Road Blocker’ın ana iskeleti NPI ve NPU profilden imal edilecektir. Asla kutu profil ve benzeri dayanımı zayıf, çürüyecek malzeme kullanılmayacaktır. 
3.7. Üst saca kaynaklı NPU’nun ön kısmından, RoodBlocker’ınkavisli ön cephesi boyuncadevam edip, alt kısımdaki NPU’yagelecek şekilde 50cm’de bir NPU destekler atılarak, gelecek darbenin NPU’lar tarafından karşılanması sağlanacaktır. 
3.8. Çerçeveyi güçlendirmek maksadıyla her köşede birer dikme ve 50 cm’de bir ilave dikme konulacaktır. Dikmeler NPU (U–100 TS 912) profilden imal edilecektir.
3.9. Menteşe milleri hava şartlarından etkilenip paslanmayacak şekilde ve minimum 25mm kalınlığında imal edilecektir. Kullanılacak menteşeler RoodBlocker üst sacının altına yerleştirilecek, RoodBlocker’ın üstünde menteşe gözükmeyecektir. 
3.10. Gövde etrafı en az  3 (üç)  mm kalınlığında ve en az St 37 kalite çelik sac ile kapanacaktır.  
3.11. Road Blocker’ınhareketli kısım ile bağlantılı gövdesi (üst çerçeve) ise U–100 TS 912 profilden imal edilecektir. Gövde dikmelerin içinden geçen en az 2 adet100mm NPU  yatay dikme olacaktır. 
3.12. Road Blocker’ın hareketli blok üst sacının altına 100x50x6 mm NPU profilden kaynak edilecek ve 50 cm ara dikme kullanılacaktır. 
3.13. Road Blocker Bariyerin yer kotuna indirilmiş durumda iken araçla temas eden yüzeyi en az 10 (on) mm kalınlığındaki en az St 37 kalite çelik sac ile kaplanacaktır.  
3.14. Road Blocker’a herhangi bir arıza durumunda müdahale etmek için araçla temas eden yüzeyinde en az 40 x 40 (kırk çarpı kırk) cm ölçülerinde, en az 10 (on) mm kalınlığında, St 37 kalite çelik sacdan imal edilmiş kapak bulunacak ve kapak paslanmaz çelik cıvatalarla gövdeye tutturulacaktır.  
3.15. Road Blocker’ın dış sabit kasası 100’lük NPU’dan bir küp olarak olarak yapılacak ve araları NPU’dan örülecek olup,betonlama işi yapılırken iç kısma beton girmemesi için alt ve yan cepheleri dıştan  (alın ve yan kısımları) en az 3 (üç) mm kalınlığında, en az St 37 kalite çelik sac ile kapatılacaktır.  
3.16. Road Blocker’ın çarpma esnasında darbeyi karşılayan ön yüzü, mukavemeti arttırmak açısından kavisli olmalı, düz şekilde olmamalıdır.
3.17. Road Blocker açılıp kapanırken, iş güvenliği açısından hareketli kısım ile dış kasa arasındaki mesafe hiçbir anda 1 (bir) cm’yi geçmemelidir.
3.18. Road Blocker bariyerin üst sacında iş güvenliği riski oluşturabilecek şekilde fatura bulunmamalı, ön ve yan yüzlerden çıkıntı yapmamalıdır. 
3.19. Road Blocker’ın uzunluğu 400 cm,  kaldırılmış durumda, üst kenarının yer kotundan yüksekliği  70 (yetmiş) cm olacaktır. 
3.20. Road Blocker üreticisinin ISO 9001-2008, Kapasite Raporu belgesi olacaktır. 
3.21. Road Blocker’da Karayolları Trafik Tüzüğüne uygun; yeşil ve kırmızı renkli, ayaklı trafik ikaz lamba sistemi ve bariyer ikaz levhası ile techiz edilmiş olacaktır. 
3.22. Road Blocker’ınyüzeyleri fırınlanmış epoksi elektrostatik boya ile diğer kısımlar astar boya ve son kat boya olarak, 2 (iki) kat boyanacaktır. 
3.23 Road Blocker üzerinde sarı ve siyah renkli şeritler olacak, şekil ve işaretlemeler Karayolları Trafik Tüzüğüne uygun olacaktır. 
3.24. Road Blocker Bariyer yaklaşık 30 metre mesafe uzaklıktan kumanda edecek şekilde olacaktır.  
3.25. Road Blocker Bariyer kumanda panosunda, her bir bariyer için en az başlat (start), durdur (stop) butonları ve şalter yer alacak, ayrıca bir adet panik butonu bulunacaktır. Panik butonu, acil bir durumda sistemdeki kurulu bütün bariyerleri (blok yol bariyerlerini ) açmak, kapatmak için kullanılacaktır. 
3.26. Road Blocker’da, üzerinden araç geçerken, bariyerin kaldırılmasını engelleyen, araç algılama (loop) sensörü olacaktır.  
3.27. Road Blocker’da, hidrolik yağ tankı seviye göstergesi ve yağ basıncı göstergesi bulunacaktır. 
3.28. Road Blocker’da, hidrolik yağ sıcaklığının yükselmesini önlemek üzere, termostatlı yağ soğutucu ünitesi bulunacaktır. 
3.29. Road Blocker’ın hidrolik yağ kapasitesi en az 30 (otuz) litre olacaktır.  
3.30. Road Blocker, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V gerilimde ve 50–60 (elli tire altmış) Hz frekansta çalışacaktır.  
3.31. Road Blocker’ınmotor gücü en az 3 (Üç) kW olacaktır.  
3.32. Sistemde faz koruma rölesi bulunacak ve tüm kablo bağlantıları, sabotaja karşı korunmak maksadıyla, bariyere kabin tabanından girilerek yapılacaktır. 
3.33. Sistemde kullanılacak hidrolik hortumları çift örgülü,R2 hortumlar kullanılacaktır. 
3.34. Hidrolik pompa çalışma basıncı 200 bara kadar çalışabilir olacaktır. Sistem çalışma basıncı 30 ile 40 bar arasında olacaktır. 
3.35. Sisteme emniyet fotoseli,loopdedektör, ikaz lambası,kırmızı yeşil ışık bağlanabilecektir. Kontrol paneli diğer güvenlik aksesuarları girişine de uygun olacaktır. 
3.36. Road Blocker içinde asla elektrik kablosu bulunmayacaktır. 
3.37. Sistemde kullanılacak tüm malzemeler TSEK ve CE belgeli olacak, asla uzak doğu malı malzeme kullanılmayacaktır.
3.38.Üretici firma fabrikasyon hatalara karşı en az 2 ( İki ) yıl garanti ve 10 (On) yıl yedek parça bulundurma garantisi vermelidir.
3.39. Arıza durumunda yurt dışından yedek parça bekleme sorununu ortadan kaldırmak maksatlı yerli üretimler tercih sebebidir.

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

A.Tanım
 
Otopark otomasyon sistemi talep edilen/edilebilecek otomasyon sistemine (POLNET veri tabanından araç plakasını sorgulayabilmeli) entegre olabilecek şekilde, araçların otoparka giriş çıkışının kontrolünü sağlayarak otoparkta kalış sürelerinin ücretlendirilmesi işlevini sağlayacaktır. 
 
B.Sistemin Genel Özellikleri
 
Otopark sistemi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.
 
1.BİLET VERME MAKİNASI
2.BARİYER
3.ÖDEME İSTASYONU
4.MÜŞTERİ ÜCRET GÖSTERGESİ
5.MANYETİK ARAÇ DEDEKTÖRÜ
 
 
1.BİLET VERME MAKİNASI
1.1.Bilet verme makinası Cf8; sertifikalı olacaktır.
1.2.Bilet verme makinası otopark girişinde olup bilet verme, aboneler için mifare/proximity kart okuma ve bağlı olduğu bariyeri açma işlemlerini yapacaktır. 
1.3.Bilet verme makinası gövdesi paslanmaz, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
1.4.Bilet verme makinası ön yüzünde bilet çıkış yuvası, ışıklı bilet verme butonu, arka aydınlatmalı grafik LCD yönlendirici ekran, intercom ünitesi ve abone kart okuyucu olacaktır.
1.5.Bilet verme makinası sadece önünde araç varken aktif hale geçerek bilet butonu ışığı yanacak ve butona basıldığında bilet verecektir. Araç olmadığı durumlarda bilet verme butonuna basıldığında bilet vermeyecektir.
1.6.Bilet verme makinası bilet yuvasından çıkan bilet alındığı veya geçerli abone kartı okutulduğu anda bariyeri açacaktır. Diğer durumlarda bariyeri açmayacaktır.
1.7.Bilet verme makinası ürettiği biletin üzerindeki kodlamış olduğu bilgileri müşteriye vermeden önce kontrol edecek eğer bilette hata varsa bileti iptal edip müşteriye yeni bilet verecektir.
1.8.Bilet verme makinasında kredi kartı boyutlarında (8.5cm x 5.4cm) ISO standartlarında üretilmiş termal bilet kullanılacaktır.
1.9.Bilet üzerine sistemden alınan barkod bilgisi, işletme ismi, işletme kodu, tarih ve saat bilgileri yazılacaktır.
1.10.Bilet üzerine idarenin talebi halinde araç plakası yazdırılabilir olacaktır.
1.11.Bilet verme makinasın bilet verme hızı 2 saniyenin altında olacaktır.
1.12.Bilet verme makinasının minimum 4500 bilet/karton stoklama kapasitesi olacaktır.
1.13.Bilet verme makinası bilet miktarı kontrolü kontrolünü yapacak ve kutuda en az 200 bilet kalınca merkezi bilgisayara bilet seviyesi az ikazı gönderecektir.
1.14.Bilet verme makinası bağlı olduğu bilgisayarla online çalışacak ve her türlü durum bilgisini anında iletecektir. Gereken durumlarda bilgisayardan bağımsız (offline) çalışabilecektir.
1.15.Bilet verme makinası sistem içinde RS232, RS422 ve TCP/IP haberleşme protokollerini desteklemelidir.
1.16.Bilet verme makinası sistemle gerçek zamanlı saat bilgisi senkronizasyonunu yapacaktır.
1.17.Bilet verme makinasının ön yüzünde kullanım kolaylığı sağlayan grafik LCD ekranda yönlendirici mesajlar yazılacaktır.
1.18.Bilet verme makinasının çalışma sıcaklığı -20 ~ +70°C olacaktır.
1.19.Bilet verme makinasında termostat ve higrostat kontrollü 400W fanlı ısıtıcı ile kabin içi otomatik ısı ve nem kontrolü yapılacaktır.
1.20.Bilet verme makinası çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
1.21.Bilet verme makinasında kontörlü ve diğer standart yaklaşım tipi akıllı kartları okuyabilen entegre akıllı kart okuyucu okuyacaktır.
1.22.Bilet verme makinasında entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
1.23.Bilet verme makinası montajı icin kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.
 
2.BARİYER
2.1.Bariyer Cf8; sertifikalı olacaktır.
2.2.Bariyer yoğun kullanıma dayanıklı olarak, minimum 15.000 açma kapama/gün kapasite ile çalışacaktır.
2.3.Bariyer kolu her türlü hava şartlarında görüş kolaylığı sağlayan reflektif malzemeli ve ışıklı kol opsiyonlu olup, kol ortasında şerit led kullanılması için kanal olacaktır. Kol üzerinde çeşitli aparatlar ile ilave edilen şerit led kullanılmayacaktır.
2.4.Bariyer kontrol ünitesinde gerektiğinde entegre edilebilecek fotosel, flaşör lamba ve trafik lambası için girişler bulunacaktır.
2.5.Bariyer mikro denetleyici kontrol ünitesi ile çalışacak ve sürekli durum bilgisini sorgulayarak sistemle RS232 ve RS422 protokolleri üzerinden haberleşecektir.
2.6.Bariyer açma kapama işlemi sistemden gelen komut ile gerçekleştirilecektir
2.7.Bariyer tavan yüksekliği düşük olan yerler için ayarlanabilir mafsallı kol kullanımına uygun olacaktır.
2.8.Bariyer gövdesi paslanmaz, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak ve  RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
2.9.Bariyerde acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde bariyer kolunu boşa alma özelliği olacaktır.
2.10.Bariyerin çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
2.11.Bariyer kolunun açılma ve kapanma süresi minimum 1 saniye olacak ve 1-1,5 saniye arası ayarlanabilen açma-kapama zamanı süresi olacaktır.
2.12.Bariyer gövdesi IP55 koruma sınıfında olacaktır.
2.13.Bariyer kapanırken herhangi bir engelle karşılaşırsa bariyer kolunu otomatik olarak geri açma özelliğine sahip olacaktır.
2.14.Bariyerde entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
2.15.Bariyer montajı için kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.
 
3.ÖDEME İSTASYONU  
3.1.Ödeme İstasyonunda merkezi endüstriyel yönetim bilgisayarı olacaktır.
3.2.Merkezi bilgisayarda bulunan Otopark Otomasyon Yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
3.2.1.Yazılımda sistemin kullanımı için şifrelerle yetkilendirme yapılarak çalışanlara farklı müdahale ve yetkilendirme imkanı verilecektir.
3.2.2.Otopark ücretlendirmesi için esnek tarife tanımlama seçeneği olacaktır.
3.2.3.Yazılımda, araç şarj istasyonu, araç yıkama, alışveriş vb. hizmetler parametrik olarak hesaplanarak, otopark yetkilisi tarafından kolaylıkla takibi yapılabilmelidir. 
3.2.4.Birden fazla farklı tarifeyi aynı anda çalıştırma seçeneği olacaktır.
3.2.5.Sistemi kullanan operatörler yapılacak şifre yetkilendirmesi ile vardiya usulü çalıştırılabilecek ve yapılan her işlem operatörlerin adına veritabanında kaydedilecektir.
3.2.6.Yazılımda tam kontrollü SQL veritabanı kullanılacaktır.
3.2.7.Yazılım her türlü işlem için gün sonu raporlama imkanı verecektir.
3.2.8.Yazılımda veritabanını periyodik olarak yedekleme seçeneği olacaktır.
3.2.9.Yazılım sisteme uzaktan erişim ünitesi ile otopark ağı içerisinde veya dışarıdan her türlü bilgiye ve rapora ulaşmayı sağlayacaktır.
3.2.10.Yazılım otopark bilgilendirme (dolu-boş) sistemleri ile entegre çalışacaktır.
3.2.11.Yazılım her türlü bina içi otomasyon sistemine entegre olabilecektir. Örnek olarak;
3.2.11.1.Yazılıma yangın otomasyon sisteminden gelen acil durum bilgisi ile otopark tahliyesi için bariyer kolları otomatik olarak açılacaktır.
3.2.12.İdarenin talebi halinde yazılım, yol kenarı otoparklarında kullanılan mobil parkomat (el terminali) sistemleri ile birlikte çalışacak ve idarece belirtilen veritabanına entegrasyonu sağlanacaktır.
3.2.13.Yazılımda ödeme noktasına araç geldiği anda otomatik olarak ödeme ekranı aktif olacaktır.
3.2.14.Yazılımda aboneler için ANTI_PASS BACK sistemi olacaktır.
3.2.15.Yazılım Otoparkta talep edilen/edilecek Nakit ve/veya Kredi Kartı ile çalışan Otomatik Ödeme İstasyonları ile entegre olabilmelidir.
3.2.16.Yazılım bilet okutulduğu anda müşteri ücret göstergesinde ücret bilgisini ve otoparkta kalış süresini yazdıracaktır.
3.2.17.Yazılım otomatik olarak yazarkasadan fiş çıkartma özelliğine sahip olmalı ve istenildiğinde yazarkasa fişinde araç plakaları yazdırılabilmelidir.
3.2.18.Yazılım Plaka Tanıma Sistemleri ile entegre çalışarak araç plaka, marka/model/tür, araç rengi gibi özellikleri tanımlayabilmeli ve POLNET veri tabanından araç plakasını sorgulayacak şekilde entegre çalışabilmelidir.
3.2.19.Yazılım Hızlı Geçiş Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
3.2.20.Yazılım Hız İhlal Tespit Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
3.2.21.Tüm yazılım lisansları, iş tesliminde sınırsız olacak şekilde idareye teslim edilmelidir.
 
3.3.Ödeme istasyonunda bilet ücretlendirmesi için barkod okuyucu kullanılacaktır.
3.4.Ödeme istasyonunda merkezi yönetim bilgisayarına bağlı müşteri ücret göstergesi kullanılarak alınan ücretler müşteriye gösterilecektir.
 
4.MÜŞTERİ ÜCRET GÖSTERGESİ
4.1.Müşteri ücret göstergesi ödeme istasyonundaki yönetim bilgisayarına bağlanacaktır.
4.2.Ekranda ödeme yapıldığı sırada otopark ücreti ve kalış zamanını gün ışığında ve gece net olarak göstermelidir. 
4.3.Müşteri ücret göstergesi led ekranlı ve beş(5) digitli olup, yazı boyutu 4,5cm olmalıdır.
4.4.Müşteri ücret göstergesi dış ortamda kullanılacak olup, 11cmx40cmx4,5cm ölçülerinde olmalıdır.
 
5.MANYETİK ARAÇ DEDEKÖRÜ
5.1.Manyetik araç dedektörü hava koşullarından kaynaklanan loop endüktans değişikliğine karşı otomatik kalibrasyon yapacaktır.
5.2.Dedektör 220VAC 50Hz ile calışacaktır.
5.3.Dedektör galvanik izolasyonlu olacaktır.
5.4.Dedektör üzerinde led göstergeler ile algılama ve diğer arıza durumlarını belirtecektir.
5.5.Dedektör üzerinde hassalık ayarı ve diğer opsiyonel kullanımlar için switch ayarları olacaktır.
 

 

 

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

A.Tanım
 
Otopark otomasyon sistemi talep edilen/edilebilecek otomasyon sistemine (POLNET veri tabanından araç plakasını sorgulayabilmeli) entegre olabilecek şekilde, araçların otoparka giriş çıkışının kontrolünü sağlayarak otoparkta kalış sürelerinin ücretlendirilmesi işlevini sağlayacaktır. 
 
B.Sistemin Genel Özellikleri
 
Otopark sistemi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.
 
1.BİLET VERME MAKİNASI
2.BARİYER
3.ÖDEME İSTASYONU
4.MÜŞTERİ ÜCRET GÖSTERGESİ
5.MANYETİK ARAÇ DEDEKTÖRÜ
6.PLAKA TANIMA SİSTEMİ (ENTEGRE TAŞIT TANIMALI)
 
 
1.BİLET VERME MAKİNASI
1.1.Bilet verme makinası Cf8; sertifikalı olacaktır.
1.2.Bilet verme makinası otopark girişinde olup bilet verme, aboneler için mifare/proximity kart okuma ve bağlı olduğu bariyeri açma işlemlerini yapacaktır. 
1.3.Bilet verme makinası gövdesi paslanmaz, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
1.4.Bilet verme makinası ön yüzünde bilet çıkış yuvası, ışıklı bilet verme butonu, arka aydınlatmalı grafik LCD yönlendirici ekran, intercom ünitesi ve abone kart okuyucu olacaktır.
1.5.Bilet verme makinası sadece önünde araç varken aktif hale geçerek bilet butonu ışığı yanacak ve butona basıldığında bilet verecektir. Araç olmadığı durumlarda bilet verme butonuna basıldığında bilet vermeyecektir.
1.6.Bilet verme makinası bilet yuvasından çıkan bilet alındığı veya geçerli abone kartı okutulduğu anda bariyeri açacaktır. Diğer durumlarda bariyeri açmayacaktır.
1.7.Bilet verme makinası ürettiği biletin üzerindeki kodlamış olduğu bilgileri müşteriye vermeden önce kontrol edecek eğer bilette hata varsa bileti iptal edip müşteriye yeni bilet verecektir.
1.8.Bilet verme makinasında kredi kartı boyutlarında (8.5cm x 5.4cm) ISO standartlarında üretilmiş termal bilet kullanılacaktır.
1.9.Bilet üzerine sistemden alınan barkod bilgisi, işletme ismi, işletme kodu, tarih ve saat bilgileri yazılacaktır.
1.10.Bilet üzerine idarenin talebi halinde araç plakası yazdırılabilir olacaktır.
1.11.Bilet verme makinasın bilet verme hızı 2 saniyenin altında olacaktır.
1.12.Bilet verme makinasının minimum 4500 bilet/karton stoklama kapasitesi olacaktır.
1.13.Bilet verme makinası bilet miktarı kontrolü kontrolünü yapacak ve kutuda en az 200 bilet kalınca merkezi bilgisayara bilet seviyesi az ikazı gönderecektir.
1.14.Bilet verme makinası bağlı olduğu bilgisayarla online çalışacak ve her türlü durum bilgisini anında iletecektir. Gereken durumlarda bilgisayardan bağımsız (offline) çalışabilecektir.
1.15.Bilet verme makinası sistem içinde RS232, RS422 ve TCP/IP haberleşme protokollerini desteklemelidir.
1.16.Bilet verme makinası sistemle gerçek zamanlı saat bilgisi senkronizasyonunu yapacaktır.
1.17.Bilet verme makinasının ön yüzünde kullanım kolaylığı sağlayan grafik LCD ekranda yönlendirici mesajlar yazılacaktır.
1.18.Bilet verme makinasının çalışma sıcaklığı -20 ~ +70°C olacaktır.
1.19.Bilet verme makinasında termostat ve higrostat kontrollü 400W fanlı ısıtıcı ile kabin içi otomatik ısı ve nem kontrolü yapılacaktır.
1.20.Bilet verme makinası çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
1.21.Bilet verme makinasında kontörlü ve diğer standart yaklaşım tipi akıllı kartları okuyabilen entegre akıllı kart okuyucu okuyacaktır.
1.22.Bilet verme makinasında entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
1.23.Bilet verme makinası montajı icin kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.
 
2.BARİYER
2.1.Bariyer Cf8; sertifikalı olacaktır.
2.2.Bariyer yoğun kullanıma dayanıklı olarak, minimum 15.000 açma kapama/gün kapasite ile çalışacaktır.
2.3.Bariyer kolu her türlü hava şartlarında görüş kolaylığı sağlayan reflektif malzemeli ve ışıklı kol opsiyonlu olup, kol ortasında şerit led kullanılması için kanal olacaktır. Kol üzerinde çeşitli aparatlar ile ilave edilen şerit led kullanılmayacaktır.
2.4.Bariyer kontrol ünitesinde gerektiğinde entegre edilebilecek fotosel, flaşör lamba ve trafik lambası için girişler bulunacaktır.
2.5.Bariyer mikro denetleyici kontrol ünitesi ile çalışacak ve sürekli durum bilgisini sorgulayarak sistemle RS232 ve RS422 protokolleri üzerinden haberleşecektir.
2.6.Bariyer açma kapama işlemi sistemden gelen komut ile gerçekleştirilecektir
2.7.Bariyer tavan yüksekliği düşük olan yerler için ayarlanabilir mafsallı kol kullanımına uygun olacaktır.
2.8.Bariyer gövdesi paslanmaz, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak ve  RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
2.9.Bariyerde acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde bariyer kolunu boşa alma özelliği olacaktır.
2.10.Bariyerin çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
2.11.Bariyer kolunun açılma ve kapanma süresi minimum 1 saniye olacak ve 1-1,5 saniye arası ayarlanabilen açma-kapama zamanı süresi olacaktır.
2.12.Bariyer gövdesi IP55 koruma sınıfında olacaktır.
2.13.Bariyer kapanırken herhangi bir engelle karşılaşırsa bariyer kolunu otomatik olarak geri açma özelliğine sahip olacaktır.
2.14.Bariyerde entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
2.15.Bariyer montajı için kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.
 
3.ÖDEME İSTASYONU  
3.1.Ödeme İstasyonunda merkezi endüstriyel yönetim bilgisayarı olacaktır.
3.2.Merkezi bilgisayarda bulunan Otopark Otomasyon Yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
3.2.1.Yazılımda sistemin kullanımı için şifrelerle yetkilendirme yapılarak çalışanlara farklı müdahale ve yetkilendirme imkanı verilecektir.
3.2.2.Otopark ücretlendirmesi için esnek tarife tanımlama seçeneği olacaktır.
3.2.3.Yazılımda, araç şarj istasyonu, araç yıkama, alışveriş vb. hizmetler parametrik olarak hesaplanarak, otopark yetkilisi tarafından kolaylıkla takibi yapılabilmelidir. 
3.2.4.Birden fazla farklı tarifeyi aynı anda çalıştırma seçeneği olacaktır.
3.2.5Sistemi kullanan operatörler yapılacak şifre yetkilendirmesi ile vardiya usulü çalıştırılabilecek ve yapılan her işlem operatörlerin adına veritabanında kaydedilecektir.
3.2.6.Yazılımda tam kontrollü SQL veritabanı kullanılacaktır.
3.2.7.Yazılım her türlü işlem için gün sonu raporlama imkanı verecektir.
3.2.8.Yazılımda veritabanını periyodik olarak yedekleme seçeneği olacaktır.
3.2.9.Yazılım sisteme uzaktan erişim ünitesi ile otopark ağı içerisinde veya dışarıdan her türlü bilgiye ve rapora ulaşmayı sağlayacaktır.
3.2.10.Yazılım otopark bilgilendirme (dolu-boş) sistemleri ile entegre çalışacaktır.
3.2.11.Yazılım her türlü bina içi otomasyon sistemine entegre olabilecektir. Örnek olarak;
3.2.11.1.Yazılıma yangın otomasyon sisteminden gelen acil durum bilgisi ile otopark tahliyesi için bariyer kolları otomatik olarak açılacaktır.
3.2.12.İdarenin talebi halinde yazılım, yol kenarı otoparklarında kullanılan mobil parkomat (el terminali) sistemleri ile birlikte çalışacak ve idarece belirtilen veritabanına entegrasyonu sağlanacaktır.
3.2.13.Yazılımda ödeme noktasına araç geldiği anda otomatik olarak ödeme ekranı aktif olacaktır.
3.2.14.Yazılımda aboneler için ANTI_PASS BACK sistemi olacaktır.
3.2.15.Yazılım Otoparkta talep edilen/edilecek Nakit ve/veya Kredi Kartı ile çalışan Otomatik Ödeme İstasyonları ile entegre olabilmelidir.
3.2.16.Yazılım bilet okutulduğu anda müşteri ücret göstergesinde ücret bilgisini ve otoparkta kalış süresini yazdıracaktır.
3.2.17.Yazılım otomatik olarak yazarkasadan fiş çıkartma özelliğine sahip olmalı ve istenildiğinde yazarkasa fişinde araç plakaları yazdırılabilmelidir.
3.2.18.Yazılım Plaka Tanıma Sistemleri ile entegre çalışarak araç plaka, marka/model/tür, araç rengi gibi özellikleri tanımlayabilmeli ve POLNET veri tabanından araç plakasını sorgulayacak şekilde entegre çalışabilmelidir.
3.2.19.Yazılım Hızlı Geçiş Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
3.2.20.Yazılım Hız İhlal Tespit Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
3.2.21.Tüm yazılım lisansları, iş tesliminde sınırsız olacak şekilde idareye teslim edilmelidir.
 
3.3.Ödeme istasyonunda bilet ücretlendirmesi için barkod okuyucu kullanılacaktır.
3.4.Ödeme istasyonunda merkezi yönetim bilgisayarına bağlı müşteri ücret göstergesi kullanılarak alınan ücretler müşteriye gösterilecektir.
 
4.MÜŞTERİ ÜCRET GÖSTERGESİ
4.1.Müşteri ücret göstergesi ödeme istasyonundaki yönetim bilgisayarına bağlanacaktır.
4.2.Ekranda ödeme yapıldığı sırada otopark ücreti ve kalış zamanını gün ışığında ve gece net olarak göstermelidir. 
4.3.Müşteri ücret göstergesi led ekranlı ve beş(5) digitli olup, yazı boyutu 4,5cm olmalıdır.
4.4.Müşteri ücret göstergesi dış ortamda kullanılacak olup, 11cmx40cmx4,5cm ölçülerinde olmalıdır.
 
5.MANYETİK ARAÇ DEDEKÖRÜ
5.1.Manyetik araç dedektörü hava koşullarından kaynaklanan loop endüktans değişikliğine karşı otomatik kalibrasyon yapacaktır.
5.2.Dedektör 220VAC 50Hz ile calışacaktır.
5.3.Dedektör galvanik izolasyonlu olacaktır.
5.4.Dedektör üzerinde led göstergeler ile algılama ve diğer arıza durumlarını belirtecektir.
5.5.Dedektör üzerinde hassalık ayarı ve diğer opsiyonel kullanımlar için switch ayarları olacaktır.
 
6.PLAKA TANIMA SİSTEMİ (ENTEGRE TAŞIT TANIMALI)
6.1.Plaka Tanıma sistemi bağlı bulunduğu kameranın görüş açısından geçen araçları algılamalı, algıladığı her bir aracın plakasını bulmalı ve okumalı, plaka ile birlikte aracın türünü, markasını ve modelini tespit edebilmeli, hangi renkte olduğunu ve aracın hangi hızda geçmekte olduğunu tespit edebilecektir.
6.2.PTS araç algılama, plaka tanıma, tip/marka tanıma, renk ve hız saptama işlevlerini tek bir kamera ile yapmalı, ek bir kamera veya donanım gerektirmemelidir.
6.3.PTS görüş açısından geçen araçları en az %95 oranında algılamalıdır.
6.4.PTS aynı araç için birden fazla kayıt oluşturmamalıdır.
6.5.PTS gelen iki aracı tek bir araç gibi algılamamalıdır.
6.6.180 km/s hızı aşmayan bütün araçlar için belirtilen başarımla çalışabilmelidir.
6.7.PTS algılanan her araç için araç plakasını ve aracın sürücüsünü içerecek şekilde geniş açılı bir fotoğraf çekmelidir.
6.8.PTS’nin farklı aydınlanma koşullarını (gece,gündüz, gece-gündüz geçişleri) ve farklı hava koşullarını (sis, yağmur, kar, vb..) içeren ortalama plaka tanıma başarımı en az %80 olmalıdır.
6.9.PTS tümüyle Latin alfabesinden oluşan tüm ülke plakalarını tanımlayabilmelidir.
6.10.PTS kare plakaları tanımlayabilmelidir.
6.11.PTS özel plakaları tanımlayacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
6.12.PTS farklı renk ve zemine sahip plakaları tanımlayabilmelidir.
6.13.PTS aşağıdaki durumlarda plaka başarım değerlendirilmesinin dışında tutulacaktır:
6.13.1.Vida/etiket/boya/çıkartma/pas/çamur/kar vb. nedenlerle plakanın bir kısmının kapanması ya da karakter görünümlerinin değişmesi
6.13.2.Özel plakalar
6.13.3.Askeri plakalar
6.13.4.Kamera IR modda çalışırken reflektanssız (yansıtmasız) plakalar
6.13.5.Hasarlı eğilip bükülmüş kırılmış plakalar
6.13.6.Çıplak gözle okunamayacak durumda olan plakalar
6.13.7.180 km/s üzerinde hızla geçen araçlar
6.13.8.Ülkelerin resmi olarak bildirdikleri plaka standartlarına uymayan plakalar
6.14.PTS plakalarda genel değişim olması durumunda yüklenici firma yeni plakalara göre yazılımları ücretsiz olarak güncelleyecektir.
6.15.PTS uygulaması gündüz algılanan araçlar üzerinden, aşağıdaki 6 tipten (Otobüs, TIR-Kamyon, Kamyonet-Minibüs, Otomobil, Ticari Araç, JEEP hangisi olduğunu en az %80 başarımla saptayabilmelidir.
6.16.PTS uygulaması gündüz algılanan araçlar üzerinden, aracın 64 markadan (ALFA ROMEO, AUDI, BMC, BMW, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROEN, DACIA, DGE,FARGO, CHRYSLER, DSOTO, FIAT, FORD, HINO, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, IVECO, JEEP, KIA, LADA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, MURAT, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TATA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO, ANADOL, DAEWOO, DAF, DAIHATSU, FATIH, FERRARI, GAZ, GMC, HUMMER, INFINITY, INTER, JAGUAR, KARSAN, LAMBORGHINI, LEYLAND, LINCOLN, MAN, MASERATI, PROTON, SAAB, SCANIA, SMART, OTOKAR) hangisi olduğunu en az %70 başarımla saptayabilmelidir.
6.17.PTS her sene piyasaya yeni çıkan markaları tanımlayacak şekilde sistem eğitilebilmelidir.
6.18.PTS marka başarımları gündüz algılanan araçlar üzerinden hesaplanmalıdır.
6.19.PTS algılanan aracın aşağıda belirtilen 6 renkten (Siyah, Gri, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı) hangisi olduğunu en az %60 başarımla saptayabilmelidir. PTS renk başarımları gündüz algılanan araçlar üzerinden hesaplanmalıdır.
6.20.PTS (Entegre Taşıt Tanımlama Sistemleri) uygulaması aşağıda belirtilen bütün verileri gerçek zamanlı olarak merkeze göndermelidir:
6.20.1.Aracın geniş açılı fotoğrafı
6.20.2.Aracın plakası
6.20.3.Aracın tipi
6.20.4.Aracın markası
6.20.5.Aracın rengi
6.20.6.Aracın hızı
6.20.7.Aracın hangi cihaz ve kamera tarafından algılandığı bilgisi
6.20.8.Aracın yönü
6.20.9.Aracın geçiş zamanı
6.20.10.Araç ile ilgili yapılan tanımlama işlemlerinin bitiş zamanı
6.20.11.Araç ile ilgili bilgilerin merkeze başarıyla ulaşma zamanı
 
6.21.PTS istenildiği takdirde algılanan araç fotoğrafını gönderilmeyecek şekilde ayarlanabilmelidir. Bu çalışma şekli seçildiği durumda uygulama bir plakanın fotoğrafını merkez uygulamasından isteyebilir. PTS sistemi geçmişe dönük olarak istenen plakaya ait fotoğrafları merkeze iletebilmelidir.
6.22.PTS ile iletişim kurulamaması durumunda; Uygulama sisteminin iletişim hattının kopması gibi bir nedenden dolayı merkez ile irtibata geçememesi durumunda PTS uygulaması bahsedilen tüm verileri yerel olarak kaydedilebilmelidir.
6.23.PTS ile iletişim tekrar sağlandığında yerel olarak kayıt edilen veriler merkeze gönderilmelidir.
6.24.Uzun zaman merkezle iletişim kurulamaması durumunda en eskiden yeniye doğru olan verilerin silinerek kurumun belirlediği kayıt sayısının aşılmaması sağlanmalıdır.
6.25.İhtiyaç duyulması halinde, bahse konu uygulama sisteminin yanına giderek, bir notebook ve ona bağlı bir harici diske, notebook cihazını, cross ya da patch kablo ile cihaza bağlayarak, cihazın içerisindeki tüm veriler merkez sunucuya da aktarılmak üzere alınabilmeli ve cihaz 0 (sıfırdan) dan kayda ya da veri göndermeye başlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır.
6.26.PTS uygulaması ile iletişim kurulmasıyla birlikte; veri göndermede karşılaşılan sorunların tahmini nedeni, başlangıç ve bitiş süreleri, sayısı, bilgisi merkeze iletilmelidir. Gönderilmeyi bekleyen plaka veri ve bilgisi, sayısı da merkeze iletilmelidir.
 

 

 

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

1.MEKANİK ŞARTLAR
1.1.Mantar bariyer sistemi ünitesi her bir mantar için sistemin içinde olup sistem dışında hidrolik ünite olmamalıdır,
1.2.Her bir mantar bariyer için minimum 16 lt/dk < hidrolik pompa bulunmalıdır, aksi durumda yoğun bölgelerde mantar bariyer açılma-kapanma süresi artacaktır,
1.3.Yağ tankı 20 litre yağ kapasitesine sahip olmalıdır ve 46 numara hidrolik yağ kullanılmalıdır, tankın kapak ve montaj cıvataları sıvı conta izole edilmiş olmalıdır,
1.4.Hidrolik sistem elektrik kesintisi sebebi ile manuel olarak kapatılabilmelidir,
1.5.Hidrolik sistem hareketli kısım çapı 220 mm,14 mm et kalınlığına sahip olmalıdır ve dış çevresi 304 kalite sıkı geçme saten paslanmaz olmalıdır, çelik borunun alt kısmında 10 mm tırnak olup saten paslanmazın Z ekseninde hareketine imkan vermemelidir,
1.6.Hareketli kısım saten paslanmaz üzerinde araç sürücülerin dikkatini çekmesi için kırmızı şerit reflektörler olmalıdır,
1.7.Mantar bariyer açılmış durumda 500 mm yüksekte olmalıdır, hareketli kısım 10 mm alüminyum alaşım kapağa sahip olmalıdır ve bu kapak hareketli bölüme faturalı şekilde geçmeli ve havşa başlı imbus civata ile montaj edilmiş olmalıdır,
1.8.Mantar bariyerin zemine montaj yapılan gövdesi 470 mm çapa sahip olmalıdır ve tüm metal parçalar DIN EN 10130-99 standartlarına uygun et kalınlığı 3 mm çelik olarak imal edilmiş olmalıdır,
1.9.Mantar bariyerin aracın tekerleğinin temas ettiği kapağın altında 470 mm çapında ve 10 mm kalınlığında, ana gövde üzerine konumlandırılmış destek sacı ve bu sac üzerine geçme olarak imal edilmiş havşa başlı imbus civata ile güçlendirilmiş 5 mm alüminyum alaşım ile kompozit bir kapak olmalıdır,
1.10.Tüm metal yüzeyler elektro galvaniz olacak ve ayrıca yer altında kalan yüzeyler özel koruyucu emil kot (zift ) kaplanacaktır.
1.11.Mantar bariyer yağ ve toz keçesi 220 mm çapa sahip olmalıdır, hareketli kısımdan istenmeyen maddelerin sisteme girmesini engellemelidir,
1.12.Mantar bariyerin her biri aks başına 7,5 ton taşıma kapasitesinde olmalıdır,
1.13.Yerden 500 mm yükseklikte mantar bariyere 40 Km. hızla gelen 4 tonluk araç çarpması sonucunda mantar bariyerlerin hasarı %30’u geçmeyecek şekilde olacaktır, aksi durumda hasarın %30 dan fazlasını üretici firma karşılayacaktır,
1.14.Mantar bariyerler senkronize çalışmalıdır.500 mm yükseklikteki mantarların çalışma aralığında birbirlerine gecikme farkı % 2’yi geçmemelidir,
1.15.Çalışma hidrolik basıncı hassas ayarlanabilir şekilde yapılmalıdır.
1.16.Mantar bariyerler üst konumda beklerken aşağı inmesini önleyen hidrolik kilit sistemi kullanılmalıdır.
1.17.Tüm hidrolik sistemde kullanılan ürünlerin menşei uzak doğu olmayıp, yerli üretim/Avrupa menşei ürünler olmalı ve CE, TSE,ISO normlarına uygun olmalıdır,bu ürünlerin belgeleri istenildiğinde sunmak amacıyla üretici firmada bulunmalıdır,
1.18.Hidrolik hortumlar R2 çift sarmal çelik telli,  iç ve dıştan kauçuk izoleli ve yer altı tipi kullanılmalıdır. Metal ve bakır boru kullanılmayacaktır,
1.19.Açılma ve kapanma süresi 3 ile 6 sn arası ayarlanabilir olmalıdır.
1.20.Otomatik kapanma süresi 1 ile 60 sn arası ayarlanabilir olmalıdır.
1.21.Ön ve arka fotoseli konum olarak ayırabilme özelliği bulunmalıdır,
1.22.Sistemin yağ basınç saati yağ sıcaklık göstergesi ve seviye ölçüm göstergesi takılabilmelidir.
 
2.ELEKTRONİK ŞARTLAR
2.1.Sistem dışında yalnız elektrik kontrol ve/veya otomasyon panosu olmalıdır,
2.2.Mantar bariyerin her iki yönünde sürücüye sistemin açık olduğu bilgisini vermek amacı ile minumun 20 cm çapında olmak üzere dur-geç anlamı veren kırmızı -yeşil led ışıklar olmalıdır,
2.3.Kontrol panel üzerinde flaşör lamba çıkışı,  manyetik araç dedektörü çıkışı,  uzaktan kumanda çıkışı, ön ve arka fotosel çıkışı bulunmalıdır,
2.4.Sistemde her bir mantar bariyer için 1,5 KW 380 W AC 50 Hz. elektrik motoru olmalıdır,
2.5. Motor ve selenoid valfler için sigortalama yapılmalıdır.
2.6.Motor için termiksel koruma konulmalıdır,
2.7.Elektrik motoru yağ ile soğutmalı olmalıdır,
2.8.Mantar bariyer talep edilen/edilecek Otomasyon Sistemlerine uyumlu olup, uzaktan kumanda, buton, kart okuyucu, jeton, dijital ve analog tüm sinyaller ile her türlü geçiş kontrol sistemine uyumlu olmalıdır,
2.9.Mantar bariyerin üzerinde 360 derece görülebilen ledli uyarıcı kırmızı ışıklar olmalıdır,
2.10.Ledli ışıklar kapağa faturalı şekilde gömülmüş olmalı ve hareketi engellememelidir,
2.11.Mantar bariyerler ayrı ayrı ve beraber çalışabilmelidir,(ikili, üçlü...)
2.12.Mantar bariyerin kontrol kartı mikroişlemci kart olmalı ve değişik dijital ve analog elemanlar bağlanabilmeli ve ayarlanabilir olmalıdır, sistemin bilgisayar uyumlu tüm sistemler için çalışabilmesi için gereklidir,
2.13.Sistemin çalışma noktalarında araç geçişlerinde mantar bariyerlerin hareketini kontrol edecek giriş ve çıkışlarına yerlere loop sargılar döşenecektir.
 
3.GARANTİ ŞARTLARI
3.1.Sistem 2 yıl garanti kapsamı içindedir,
3.2.Yüklenici firma 10 yıl yedek parça hizmeti vermek ile mükelleftir,
3.3.Yüklenici firma arıza durumlarda 6 saat içerisinde hizmet vermeli ve maksimum 24 saat içerisinde sistemi devreye almalıdır,
3.4.Hareketli kısımlar paslanmaya ve aside (yol tuzlamasına) karşı 10 yıl garantili olacaktır,
3.5.Sistemin kurulum sonrasında ilk 30 günde bakımlar ücretsiz olmalıdır,
3.6.İlk bakım sonrasında 3 aylık bakımları ve 24 ay sonrasında garanti süresi uzatma (isteğe bağlı) bakımları ücretli olarak yapılır,
3.7.20000 açıp-kapama /12 ay yağ değişimi yapılmalıdır,
3.8.Araç v.b. darbe  sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır,
3.9.Yetkili personel dışında sisteme yapılan müdahaleler ürünün garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur.
 
4.KURULUM ŞARTLARI
4.1. Kurulum öncesi yetkili personel tarafından kazı işlemi ve mantar bariyerin hassas çalışması için zemin keşfi yapılmalıdır, zemin uygun değil ise, kazı işlemini devamında uygun zemin hazırlanmalıdır,
4.2.Bir sistem için zemin keşif işlemi sonucu kurulum ve devreye alma maksimum 4 iş günüdür,
4.3.Kurulumda C30 beton kullanılacaktır, kurulum yapılan zemin hassas terazi ile kontrol edilmelidir ve mantar bariyeri içine alan 1,5 m2 daire alanı içinde zemin hassasiyeti ± 3 mm olmalıdır.
4.4.Uygun zemin hazırlandıktan sonra yapı malzemesinin istenilen sertliğe ulaşması için mevsimsel şartlara bağlı 24-48 saat beklenmelidir,
4.5.Kurulum yetkili personel tarafından yapılır, sistem elektronik ve mekanik olarak kontrol edilir,
4.6.Operatör olarak sistemi kullanacak personele 2 saat süreli eğitim verilir,
4.7.Sistem yetkili personel tarafından 24 saat sonrasında tekrar kontrol edilir,
4.8.Gerekli olması durumunda operatör personele 1 saat ilave eğitim verilir,

 

 

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

A.Tanım
 
Otopark otomasyon sistemi talep edilen/edilebilecek otomasyon sistemine (POLNET veri tabanından araç plakasını sorgulayabilmeli) entegre olabilecek şekilde, araçların otoparka giriş çıkışının kontrolünü sağlayarak otoparkta kalış sürelerinin ücretlendirilmesi işlevini sağlayacaktır. 
 
B.Sistemin Genel Özellikleri
 
Otopark sistemi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.
 
1.BİLET VERME MAKİNASI
2.BİLET DEĞERLENDİRME MAKİNASI
3.BARİYER
4.ÖDEME İSTASYONU
5.MÜŞTERİ ÜCRET GÖSTERGESİ
6.MANYETİK ARAÇ DEDEKTÖRÜ
 
 
1.BİLET VERME MAKİNASI
1.1.Bilet verme makinası Cf8; sertifikalı olacaktır.
1.2.Bilet verme makinası otopark girişinde olup bilet verme, aboneler için mifare/proximity kart okuma ve bağlı olduğu bariyeri açma işlemlerini yapacaktır. 
1.3.Bilet verme makinası gövdesi paslanmaz, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
1.4.Bilet verme makinası ön yüzünde bilet çıkış yuvası, ışıklı bilet verme butonu, arka aydınlatmalı grafik LCD yönlendirici ekran, intercom ünitesi ve abone kart okuyucu olacaktır.
1.5.Bilet verme makinası sadece önünde araç varken aktif hale geçerek bilet butonu ışığı yanacak ve butona basıldığında bilet verecektir. Araç olmadığı durumlarda bilet verme butonuna basıldığında bilet vermeyecektir.
1.6.Bilet verme makinası bilet yuvasından çıkan bilet alındığı veya geçerli abone kartı okutulduğu anda bariyeri açacaktır. Diğer durumlarda bariyeri açmayacaktır.
1.7.Bilet verme makinası ürettiği biletin üzerindeki kodlamış olduğu bilgileri müşteriye vermeden önce kontrol edecek eğer bilette hata varsa bileti iptal edip müşteriye yeni bilet verecektir.
1.8.Bilet verme makinasında kredi kartı boyutlarında (8.5cm x 5.4cm) ISO standartlarında üretilmiş termal bilet kullanılacaktır.
1.9.Bilet üzerine sistemden alınan barkod bilgisi, işletme ismi, işletme kodu, tarih ve saat bilgileri yazılacaktır.
1.10.Bilet üzerine idarenin talebi halinde araç plakası yazdırılabilir olacaktır.
1.11.Bilet verme makinasın bilet verme hızı 2 saniyenin altında olacaktır.
1.12.Bilet verme makinasının minimum 4500 bilet/karton stoklama kapasitesi olacaktır.
1.13.Bilet verme makinası bilet miktarı kontrolü kontrolünü yapacak ve kutuda en az 200 bilet kalınca merkezi bilgisayara bilet seviyesi az ikazı gönderecektir.
1.14.Bilet verme makinası bağlı olduğu bilgisayarla online çalışacak ve her türlü durum bilgisini anında iletecektir. Gereken durumlarda bilgisayardan bağımsız (offline) çalışabilecektir.
1.15.Bilet verme makinası sistem içinde RS232, RS422 ve TCP/IP haberleşme protokollerini desteklemelidir.
1.16.Bilet verme makinası sistemle gerçek zamanlı saat bilgisi senkronizasyonunu yapacaktır.
1.17.Bilet verme makinasının ön yüzünde kullanım kolaylığı sağlayan grafik LCD ekranda yönlendirici mesajlar yazılacaktır.
1.18.Bilet verme makinasının çalışma sıcaklığı -20 ~ +70°C olacaktır.
1.19.Bilet verme makinasında termostat ve higrostat kontrollü 400W fanlı ısıtıcı ile kabin içi otomatik ısı ve nem kontrolü yapılacaktır.
1.20.Bilet verme makinası çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
1.21.Bilet verme makinasında kontörlü ve diğer standart yaklaşım tipi akıllı kartları okuyabilen entegre akıllı kart okuyucu okuyacaktır.
1.22.Bilet verme makinasında entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
1.23.Bilet verme makinası montajı icin kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.
 
2.BİLET DEĞERLENDİRME MAKİNASI
2.1.Bilet değerlendirme makinası otopark çıkışında olup ücreti ödenen bileti değerlendirme, abone kartlarını okuma ve bağlı olduğu bariyeri açma işlemlerini yapacaktır. 
2.2.Bilet değerlendirme makinası gövdesi paslanmaz, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
2.3.Bilet değerlendirme makinası ön yüzünde bilet alma yuvası, arka aydınlatmalı grafik LCD yönlendirici ekran, intercom ünitesi ve abone kart okuyucu olacaktır.
2.4.Bilet değerlendirme makinası sadece önünde araç varken aktif hale geçerek bileti içeri alacak ve abone kartlarını okuyacak araç olmadığı durumlarda makine aktif olmayacaktır.
2.5.Bilet değerlendirme makinası bilet yuvasına alınan biletin ödenmiş olduğu değerlendirildiğinde veya geçerli abone kartı okutulduğu anda bariyeri açacaktır. Diğer durumlarda bariyeri açmayacaktır.
2.6.Bilet değerlendirme makinasında kredi kartı boyutlarında (8.5cm x 5.4cm) ISO standartlarında üretilmiş termal bilet kullanılacaktır.
2.7.Bilet değerlendirme makinası alınan bileti kontrol edecek eğer bilet ödenmemişse veya opsiyon olarak tanımlanmış çıkış süresi aşıldığı durumda bileti müşteriye geri vererek tekrar ödeme yapılması için yönlendirecektir.
2.8.Bilet değerlendirme makinasının bilet değerlendirme hızı 2 saniyenin altında olacaktır.
2.9.Bilet değerlendirme makinası bağlı olduğu bilgisayarla online çalışacak ve her türlü durum bilgisini anında iletecektir. Gereken durumlarda bilgisayardan bağımsız (offline) çalışabilecektir.
2.10.Bilet değerlendirme makinası sistem içinde RS232, RS422 ve TCP/IP haberleşme protokollerini desteklemelidir.
2.11.Bilet değerlendirme makinası sistemle gerçek zamanlı saat bilgisi senkronizasyonunu yapacaktır.
2.12.Bilet değerlendirme makinasının ön yüzünde kullanım kolaylığı sağlayan grafik LCD ekranda yönlendirici mesajlar yazılacaktır.
2.13.Bilet değerlendirme makinasının çalışma sıcaklığı -20 ~ +70°C olacaktır.
2.14.Bilet değerlendirme makinası çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
2.15.Bilet değerlendirme makinasında kontörlü ve diğer standart yaklaşım tipi akıllı kartları okuyabilen entegre akıllı kart okuyucu okuyacaktır.
2.16.Bilet değerlendirme makinasında entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
2.17.Bilet değerlendirme makinası montajı için kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.
 
3.BARİYER
3.1.Bariyer Cf8; sertifikalı olacaktır.
3.2.Bariyer yoğun kullanıma dayanıklı olarak, minimum 15.000 açma kapama/gün kapasite ile çalışacaktır.
3.3.Bariyer kolu her türlü hava şartlarında görüş kolaylığı sağlayan reflektif malzemeli ve ışıklı kol opsiyonlu olup, kol ortasında şerit led kullanılması için kanal olacaktır. Kol üzerinde çeşitli aparatlar ile ilave edilen şerit led kullanılmayacaktır.
3.4.Bariyer kontrol ünitesinde gerektiğinde entegre edilebilecek fotosel, flaşör lamba ve trafik lambası için girişler bulunacaktır.
3.5.Bariyer mikro denetleyici kontrol ünitesi ile çalışacak ve sürekli durum bilgisini sorgulayarak sistemle RS232 ve RS422 protokolleri üzerinden haberleşecektir.
3.6.Bariyer açma kapama işlemi sistemden gelen komut ile gerçekleştirilecektir
3.7.Bariyer tavan yüksekliği düşük olan yerler için ayarlanabilir mafsallı kol kullanımına uygun olacaktır.
3.8.Bariyer gövdesi paslanmaz, korozyona ve dış hava koşullarına, deniz suyuna vb. dış etkilere dayanıklı galvaniz kaplı olacak ve  RAL#9006 RAL#5012 türevi gövde rengi olacaktır.
3.9.Bariyerde acil durumlarda veya elektrik kesintilerinde bariyer kolunu boşa alma özelliği olacaktır.
3.10.Bariyerin çalışma gerilimi 100/120, 220/240 220VAC 50/60Hz ± %10 olacaktır.
3.11.Bariyer kolunun açılma ve kapanma süresi minimum 1 saniye olacak ve 1-1,5 saniye arası ayarlanabilen açma-kapama zamanı süresi olacaktır.
3.12.Bariyer gövdesi IP55 koruma sınıfında olacaktır.
3.13.Bariyer kapanırken herhangi bir engelle karşılaşırsa bariyer kolunu otomatik olarak geri açma özelliğine sahip olacaktır.
3.14.Bariyerde entegre manyetik araç dedektörü olacaktır.
3.15.Bariyer montajı için kabin altı sabitleyici beton içi baza kullanılacaktır.
 
4.ÖDEME İSTASYONU  
4.1.Ödeme İstasyonunda merkezi endüstriyel yönetim bilgisayarı olacaktır.
4.2.Merkezi bilgisayarda bulunan Otopark Otomasyon Yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
4.2.1.Yazılımda sistemin kullanımı için şifrelerle yetkilendirme yapılarak çalışanlara farklı müdahale ve yetkilendirme imkanı verilecektir.
4.2.2.Otopark ücretlendirmesi için esnek tarife tanımlama seçeneği olacaktır.
4.2.3.Yazılımda, araç şarj istasyonu, araç yıkama, alışveriş vb. hizmetler parametrik olarak hesaplanarak, otopark yetkilisi tarafından kolaylıkla takibi yapılabilmelidir. 
4.2.4.Birden fazla farklı tarifeyi aynı anda çalıştırma seçeneği olacaktır.
4.2.5.Sistemi kullanan operatörler yapılacak şifre yetkilendirmesi ile vardiya usulü çalıştırılabilecek ve yapılan her işlem operatörlerin adına veritabanında kaydedilecektir.
4.2.6.Yazılımda tam kontrollü SQL veritabanı kullanılacaktır.
4.2.7.Yazılım her türlü işlem için gün sonu raporlama imkanı verecektir.
4.2.8.Yazılımda veritabanını periyodik olarak yedekleme seçeneği olacaktır.
4.2.9.Yazılım sisteme uzaktan erişim ünitesi ile otopark ağı içerisinde veya dışarıdan her türlü bilgiye ve rapora ulaşmayı sağlayacaktır.
4.2.10.Yazılım otopark bilgilendirme (dolu-boş) sistemleri ile entegre çalışacaktır.
4.2.11.Yazılım her türlü bina içi otomasyon sistemine entegre olabilecektir. Örnek olarak;
4.2.11.1.Yazılıma yangın otomasyon sisteminden gelen acil durum bilgisi ile otopark tahliyesi için bariyer kolları otomatik olarak açılacaktır.
4.2.12.İdarenin talebi halinde yazılım, yol kenarı otoparklarında kullanılan mobil parkomat (el terminali) sistemleri ile birlikte çalışacak ve idarece belirtilen veritabanına entegrasyonu sağlanacaktır.
4.2.13.Yazılımda ödeme noktasına araç geldiği anda otomatik olarak ödeme ekranı aktif olacaktır.
4.2.14.Yazılımda aboneler için ANTI_PASS BACK sistemi olacaktır.
4.2.15.Yazılım Otoparkta talep edilen/edilecek Nakit ve/veya Kredi Kartı ile çalışan Otomatik Ödeme İstasyonları ile entegre olabilmelidir.
4.2.16.Yazılım bilet okutulduğu anda müşteri ücret göstergesinde ücret bilgisini ve otoparkta kalış süresini yazdıracaktır.
4.2.17.Yazılım otomatik olarak yazarkasadan fiş çıkartma özelliğine sahip olmalı ve istenildiğinde yazarkasa fişinde araç plakaları yazdırılabilmelidir.
4.2.18.Yazılım Plaka Tanıma Sistemleri ile entegre çalışarak araç plaka, marka/model/tür, araç rengi gibi özellikleri tanımlayabilmeli ve POLNET veri tabanından araç plakasını sorgulayacak şekilde entegre çalışabilmelidir.
4.2.19.Yazılım Hızlı Geçiş Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
4.2.20.Yazılım Hız İhlal Tespit Sistemleri ile entegre çalışabilmelidir.
4.2.21.Tüm yazılım lisansları, iş tesliminde sınırsız olacak şekilde idareye teslim edilmelidir.
 
4.3.Ödeme istasyonunda bilet ücretlendirmesi için barkod okuyucu kullanılacaktır.
4.4.Ödeme istasyonunda merkezi yönetim bilgisayarına bağlı müşteri ücret göstergesi kullanılarak alınan ücretler müşteriye gösterilecektir.
 
5.MÜŞTERİ ÜCRET GÖSTERGESİ
5.1.Müşteri ücret göstergesi ödeme istasyonundaki yönetim bilgisayarına bağlanacaktır.
5.2.Ekranda ödeme yapıldığı sırada otopark ücreti ve kalış zamanını gün ışığında ve gece net olarak göstermelidir. 
5.3.Müşteri ücret göstergesi led ekranlı ve beş(5) digitli olup, yazı boyutu 4,5cm olmalıdır.
5.4.Müşteri ücret göstergesi dış ortamda kullanılacak olup, 11cmx40cmx4,5cm ölçülerinde olmalıdır.
 
6.MANYETİK ARAÇ DEDEKÖRÜ
6.1.Manyetik araç dedektörü hava koşullarından kaynaklanan loop endüktans değişikliğine karşı otomatik kalibrasyon yapacaktır.
6.2.Dedektör 220VAC 50Hz ile calışacaktır.
6.3.Dedektör galvanik izolasyonlu olacaktır.
6.4.Dedektör üzerinde led göstergeler ile algılama ve diğer arıza durumlarını belirtecektir.
6.5.Dedektör üzerinde hassalık ayarı ve diğer opsiyonel kullanımlar için switch ayarları olacaktır.

 

 

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

 
 
1.1. SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 
1. Proje kapsamında 6 farklı noktaya toplam 10 adet monitör konulacak.
 
2. Bilgilendirme panosu uygulaması merkez yönetim server, LCD ekran ve medya player’dan ve plaka tanıma sisteminden oluşacaktır.
 
3. Günlük sefer bilgileri, otobüsün plaka bilgileri hareket amirliği tarafından girilecek.
 
4. Otogara giren araçların ve otogardan ayrılan araçların bilgisi plaka tanıma sistemi ile ayrı bir data base de tutulacak.
 
5. Hareket amirliğinin girmiş olduğu plaka bilgisine karşılık gelen plakalı araç otogara girdiğinde veya çıktığında monitör üzerine “peronda” veya “çıktı” bilgisi olarak yansıtılacak.
 
6. Yolcular gelecek olan veya çıkacak olan ilk 20 aracı ekrandan izleyebilecekler.
 
7. Monitör üzerinden saat, tarih, ve hava sıcaklık bilgileri izlenebilecek
 
8. Monitörler üzerinde belirli zaman aralıklarında kısa metrajlı reklamlar tanıtım videoları resimler oynatılabilecek.
 
9. Monitörler üzerinde ekran bölme her bir ekranda başka bir görüntü oynatabilme imkanı bulunacak.
 
10. Monitörler RSS uygulaması ile anlık hava bilgisi döviz kuru vb. istenilecek bilgileri internetten anlık alıp görüntüleyecek.
 
11. Monitör üzerinde alt yazı ile internetten haber vb. içerikler görüntülenecek.
 
12. Ekranlara bilgiler bir network ağı üzerinden dijital olarak iletilecek.
 
13. Uygulama programı Hareket amirlerinin araç bilgilerini kolayca işleyebileceği şekilde kolay bir kullanıma sahip olacak.
 
14. Program tarafından işlenen ve ekrana yansıtılacak görüntü estetik bir görünüme sahip olacaktır.
 
15. Programda yetkilendirme yapılacak. İzinsiz kimseler programda değişiklik yapamayacak.
 
16. Sistemde giren araçların bilgilerini alabilmek ve bu bilgileri karşılaştırma yapabilmek adına plaka tanıma sistemi kullanılacak
 
17. Sistemde kullanılacak plaka tanıma sistemi 1 giriş 2 çıkış olmak üzere 3 ayrı lokasyon için 3 ayrı kamera olacak.
 
18. Sistemde kullanılacak plaka tanıma sistemi SQL tabanlı bir veri depolama yazılımı kullanacak.
 
19. Plaka tanıma sisteminde kullanılacak olan yazılım lisanslı olacak.
 
20. Plaka tanıma sisteminde kullanılacak arayüz yazılım ile yetkilendirme yapılacak.
 
21. Plaka tanıma sistemi bilgileri hareket amirliğindeki sunucuda tutulacak.
 
22. Bilgilendirme panoları arayüz programı hareket amirliğindeki sunucu pc üzerinde yüklenecek ve kontrol buradan yapılacak.
 
23. Sistem istenilen görüntülerin monitörlere aktarılabilmesi için bir lokal network ağı ile birbirine bağlanacak.
 
24. Kurulacak olan network ağı sayesinde istenilen monitöre istenilen görüntü aktarılabilecek.
 
25. Kullanılacak uygulama programının lisans kısıtlaması olmayacak.
 
1.2. MEDYA PLAYER ÖZELLİKLERİ
 
1. Medya player’ların tanımlamaları yapılacak, ilgili oynatma listelerinin (playlist) olusturulması sağlanacaktır.
 
2. Medya Player’lar gruplanabilecek, her gruba farklı playlist’ler atanabilecektir.
 
3. Medya Player’larda oynatılan dosyalar ile ekran görüntüleri ve ilgili raporlamalar alınabilecektir.
 
4. Bir veya birden fazla kullanıcı tanımlanabilecek, her kullanıcının hakları bağımsız belirlenebilecektir.
 
5. Medya player Linux isletim sistemine sahip, harddiskli, fansız endüstriyel mini PC olacak, bakım gerektirmeyecektir.
 
6. Medya player, merkez yönetim server olmadığında, kendi web arayüzü ile lokal network üzerinden ulasılıp, kolaylıkla yönetilebilecektir.
 
7. Yazılım, donanım ile birlikte olacak herhangi bir ek lisansa gerek olmayacaktır.
 
8. Medya player’lar javascript, Html, Swf Flash, Mpeg1,2,4, VOB, MP3, WMV, WMA, AVI medya dosyalarını oynatabilecektir.
 
9. Yazılım ile arkaplan ekran tasarımı kullanıcı tarafından tasarlanabilecektir,
 
10. Farklı zaman dilimlerinde farklı arkaplanlar (background) kullanılabilecek, birden fazla arkaplan tasarımı medya player’da yer alabilecektir, (bayram, yılbası günleri arkaplanları gibi...)
 
11. Birbirinden bağımsız, farklı yer ve boyutta tanımlanabilir, zaman planlı değistirilebilir, ekranda belirme özelliği (transition), ekranda kalma süresi ayarlanabilir iki resim (slide show) alanı bulunabilecektir.
 
12. Ekranda farklı yer ve boyutta video, resim, canlı yayın TV yayını gösterilebilir multimedya alanı bulunacaktır.
 
13. Multimedya alanında player’ın video/ses girisi bağlantısı ile Canlı yayın TV (uydu receiver) yayını, DVD, kamera görüntüleri yayınlanabilecektir.
 
14. Mutimedya alanında Canlı TV yayını ve harddiskteki video, resim dosyaları zaman planlamalı olarak dönüsümlü olarak gösterilebilecektir, (Örneğin saat baslarında 15 dk. CNN TV gibi haber kanalına bağlanıp daha sonra harddiskteki video dosyalarını gösterebilecektir).
 
15. Her alan için zaman planlamalı playlistler olusturulabilecektir.
 
16. Ekranda farklı yer ve boyutta, arkaplan ve rengi, kayma hızı, ayarlanabilir kayan yazı yer alabilecektir. Kayan yazı tekst olarak elle girilebilecek, tanımlı bir .txt dosyasından veya URL/RSS adreslerinden on-line alınabilecek, zaman planlamalı playlister olusturulabilecektir.
 
17. Her playlist’te 99 adede kadar farklı medya dosyası tanımlanabilecektir.
 
18. Harici USB Keypad ile 9 farklı playlist kullanıcı tarafından devreye alınıp oynatılabilecektir, (Örneğin, personel eğitimi, yeni ürün lansmanı, genel müdür
 
konusması, kampanyalar daha evvelden hazırlanıp, medya player’ yüklenerek, kullanıcı tarafından istendiğinde izlenebilecektir).
 
19. Monitör özelliğindeki ekranlar otomatik ve zamana bağlı programlanıp, açılıp kapatılabilecektir,(mesai dısında-haftasonu ekranların otomatik kapatılıp, açılması).
 
20. Uzak erisim ile veya haftalık zaman planlamalı “Restart” yapılabilecektir.
 
21. Ekran çözünürlüğü, ekrana göre değisiklik gösterebilecek, ekranlar yatay veya dikey olarak kullanılabilecektir.
 
22. Dokunmatik ekran bağlanabilecektir.
 
23. Kullanılacak LCD TV’ nin ses ayarı uzak erisim ile ayarlanabilecektir.
 
24. Kablosuz (Wireless) / 3G Modem ile network erisimi sağlanabilecektir,
 
25. Gerektiğinde çoklayıcı kullanılarak birden fazla ekran bağlanabilecektir,
 
1.3. 46” LCD TV ÖZELLİKLERİ
 
1. Bilgilendirme panosu projesinde kullanılacak ekranlar endüstriyel tipte olmalıdır.
 
2. Ekranların önünde dış etkenlerden korumak için temperli (veya antireflekte) koruma camı bulunmalıdır.
 
3. Monitörde kullanılacak ekran metal bir kabin içerisine olmalıdır.
 
4. Ekranlar duvara veya tavana, metal duvar veya tavan askı aparatı kullanılarak monte edilecek şekilde olmalıdır.
 
5. Monitörün ekran boyutları 46” olmalıdır
 
6. Ekranın çözünürlüğü Full HD 1920X1080 olmalıdır.
 
7. Ekranın parlaklık oranı 450 cd/m² olmalıdır.
 
8. Ekranın kontrast oranı 4000:1 olmalıdır.
 
9. Ekranın görünme açısı 178/178 olmalıdır.
 
10. Ekranın çalışma aralığı 0o ile 50o arasında olmalıdır.
 
11. Monitörün bilgisayar bağlanabilmesi için VGA/DVI/BNC girişlerinin olmalıdır.
 
12. Monitörün CVBS/S-Video/Component/HDMI çıkışları olmalıdır.
 
13. Monitörün dahili ses girişi olmalıdır.
 
14. Monitörde dahili fan bulunmalıdır.
 
1.4. 55” LCD TV ÖZELLİKLERİ
 
1. Bilgilendirme panosu projesinde kullanılacak ekranlar endüstriyel tipte olmalıdır.
 
2. Ekranların önünde dış etkenlerden korumak için temperli (veya antireflekte) koruma camı bulunmalıdır.
 
3. Monitörde kullanılacak ekran metal bir kabin içerisine olmalıdır.
 
4. Ekranlar duvara veya tavana, metal duvar veya tavan askı aparatı kullanılarak monte edilecek şekilde olmalıdır.
 
5. Monitörün ekran boyutları 55” olmalıdır
 
6. Ekranın çözünürlüğü Full HD 1920X1080 olmalıdır.
 
7. Ekranın parlaklık oranı 450 cd/m² olmalıdır.
 
8. Ekranın kontrast oranı 4000:1 olmalıdır.
 
9. Ekranın görünme açısı 178/178 olmalıdır.
 
10. Ekranın çalışma aralığı 0o ile 50o arasında olmalıdır.
 
11. Monitörün bilgisayar bağlanabilmesi için VGA/DVI/BNC girişlerinin olmalıdır.
 
12. Monitörün CVBS/S-Video/Component/HDMI çıkışları olmalıdır.
 
13. Monitörün dahili ses girişi olmalıdır.
 
14. Monitörde dahili fan bulunmalıdır.
 
1.4. SUNUCU PC ÖZELLİKLERİ
 
1. Intel Core i3-540 3.0GHz işlemciye sahip olmalıdır.
 
2. Minimum 2 GB DDR3 1333MHz bellek olmalıdır.
 
3. 320 GB Dahili Harddisk kapasitesine sahip olmalıdır.
 
4. Dahili SATA SuperMulti LightScribe DVD Yazıcı olmalıdır.
 
5. Bilgisayar üzerinde 16x DVD±RW olmalıdır.
 
6. Ekran kartı 512MB belleğe sahip olmalıdır.Ekran kartı aynı anda 4 monitöre çıkış verebilmelidir.
 
7. Klavye, Mouse,monitör siyah renkli olacaktır.
 
8. Windows tabanlı lisanslı işletim sistemi üstünde olacaktır.
 
1.5 8/16 PORT ETHERNET SWITCH ÖZELLİKLERİ
 
1. Sistemde kullanılacak olan switchler ev ve SOHO ağları için en iyi çözümü sunmalıdır.
 
2. Yüksek performanslı Fast Ethernet anahtarlama özelliği bulunmalıdır.
 
3. Fansız tasarımla kullanıcılara sessiz çalışma ortamı sunmalıdır.
 
4. IEEE 802.3 (10Base-T) ve IEEE 802.3u (100Base-TX) standartları ile uyumlu olacaktır.
 
5. Çarpışmaları ve paketlerin kaybolmasını önlemek için IEEE 802.3x Akış Kontrol koruması olacaktır.
 
6. %100 Tak-Çalıştır desteği ile hiç bir ayar yapmadan hızlıca ağ bağlantısını aktif duruma getirebilecektir.
 
7. Hızı otomatik ayarlayabilir ve Dubleks ile switch de herhangi bir konfigürasyon yapmadan maksimum performans sağlayabilmelidir.
 
8. Düz ve çapraz kablolama için MDI/MDIX otomatik algılama olmalıdır.
 
9. Power ve Status led göstergeleri olmalı ve rahatça okunabilmelidir.
 
10. Veri transfer hızı (10 Mbps port): 14,800packets/sec ve (100 Mbps port): 148,000packets/sec olmalıdır.
 
11. Güç harcaması 6W geçmemelidir.
 
12. 12V DC 1A Adaptör ile çalışmalıdır.
 
NOT : TÜM BU SİSTEMLERİN İŞLETMESİ HAKKINDA EĞİTİM İDARENİN BELİRLEYECEĞİ
 
PERSONELE İŞİ YAPAN FİRMA TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

1- Amaç
 
Otoparkların, müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıyan bir hizmet anlayışı ile kontrol altına alınması işidir. Bu kontrol mekanizması noktasal bazlı araç yönlendirme amaçlı sistem ve ilgili ekipmanları ile sağlanacaktır.
 
2- Sistemin Operasyonel Kullanım Şekli
 
1. Otoparka giriş yapan araç sahibi, bulunduğu otopark katında, park etmesi için müsait olan boş yeri bulmak için, noktasal bazlı yönlendirme sisteminden istifade edecektir. Noktasal Bazlı Yönlendirme sistemindeki LED ok işaretleri kullanıcılara park yeri bulmada kolaylık sağlayacaktır
 
2. Otopark katına giriş yapan araç sahibi, bulunduğu koridorda tesis edilmiş olan, yön oklu tabelalarda bulunan okları takip edecektir. Sürekli yeşil renk ile gösterilen yönü takip etmesi halinde, boş park yeri olan koridora gidebilecektir.
 
Yeşil ok gidilen yönde boş park yeri bulunduğunu gösterecektir.
 
3. Boş park yeri bulunan koridora gelindiği zaman, tavanda her araç yeri üzerinde bulunan, kırmızı/yeşil ledli yer gösterme kolonlarında yanan led rengine bakacak, yeşil yanan yere aracını park edecektir.
 
4. Dolu olan park alanları üzerindeki göstergede, her zaman kırmızı led yanacak, araç park yerini terk edince, kırmızı sönüp yeşil led yanacaktır. Sensorler bulundukları park yerinde araç algılamadığında yeşil, araç algıladığında ise kırmızı olarak görünecektir.
 
5. Ledli göstergeler, koridor boyu rahat görünürlüğün sağlanabilmesi amacı ile araç üzerindeki sensörden ayrı olarak kullanılacak ve koridora yakın bölgelerde tesis edilecektir. Üzeri led göstergeli sensör kullanılsa bile araç üzerindeki sensörün ledleri yanmayacak, koridor tarafına ayrıca led’li gösterge konulacaktır. Gerektiğinde otoparkın fiziksel yapısına göre LED ve sensorün ayrı yada tek olarak kullanımı mümkün olmalıdır.
 
3- Sistem Çalışma Şekli
 
1. Yönlendirme sistemi, her araç park yeri üzerine monte edilecek ultrasonic sensörler ile çalışacaktır. Yönlendirme sistemi sensorleri alan kontrol üniteleri üzerinden merkez yönetim server’ına bağlanmalı ve yazılım üzerinden izleme/kontrol fonksiyonlarına haiz olmalıdır.
 
2. Ultrasonic sensörler, bulundukları park yerindeki durum bilgisini ana sisteme iletirken, eş zamanlı olarak, kendilerine direkt bağlı olan kırmızı/yeşil ledli yer gösterme kolonlarını kontrol edecektir. ( Araç sahiplerinin seyir halinde rahat görebilmeleri için kendi üzerinde led göstergesi kullanılsa bile araç üzerindeki sensörün ledleri yanmayacak, koridor tarafına ayrıca led’li gösterge konulacaktır) Sensorlerin konumu ve uygulama otoparkın fiziki yapısına göre belirlenecektir. Sensor ve göstergenin ayrı olması gereken park yerlerinde ayrı, ayrı olmasını gerektirmeyen konumlarda birleşik olarak kullanılacaktır.
 
3. Kırmızı/yeşil ledli yer gösterme kolonları, park yerlerinin koridor tarafına tesis edilecek olup çift yönlü trafiğe hizmet edecek şekilde dizayn edilecektir. Herhangi bir karışıklığa sebep vermemek ve sistemin 2 yönlü trafikte de faydalı olmasını sağlamak için kullanılan sensörlerde yüksek parlaklıkta geniş açılı LED ler kullanılmalıdır. LED ler şeffaf bir koruyucu altında olmalıdır.
 
4. Yönlendirme sistemi, işletme talepleri paralelinde, otoparklarının aydınlatma ve klima sistemlerinin otomatik olarak kumanda edebilecek nitelikte olacaktır. Sistem yönetim bilgisayarından istenilen şekilde programlanabilmelidir. 5. Yönlendirme sistemi otopark içindeki belli alanlarda, software üzerinden rezervasyon yapabilecektir. Aynı şekilde lot rezervasyonu, özürlü park yerleri de software üzerinden tespit edilebilecektir. Bu alanlarda bulunan kırmızı/yeşil ledli yer gösterme kolonları durum ile ilgili ışıklı sinyal verecektir.
 
6. Arızaların müdahale zamanını düşürmek amacı ile sistem 24 saat boyunca uzaktan izlenme, kontrolü ve müdahale edilebilecek yapıda olmalıdır.
 
.
 
4- Konfigürasyon
 
4-1 Noktasal Bazlı Yönlendirme Sistemi
 
Sistem, projede değinilmiş olan park yeri sayısı paralelinde dizayn ve tesis edilecektir.
 
Otopark kapasitesinin arttırılması halinde bu sayı, alan kontrol ünitesi ve ilave araç sayısı kadar noktasal sensör ile genişletilebilmelidir.
 
1. Ultrasonik Sensör ; 193 Adet
 
2. Led Durum Göstergesi : 193 Adet
 
3. Alan Kontrol Ünitesi : 3 Adet
 
4. Yönlendirici Gösterge : 6 Adet
 
5. Sayısal Led Gösterge : 1 Adet
 
6. Yönetim bilgisayarı ve yazılımı : 1 Adet
 
4-2 Ultrasonik Sensör
 
1. Her araç park yerinin üzerine, birim park alanının tam ortasına, birer adet tesis edilecektir.
 
2. Çalışma ısısı min. -30 / +70 olacaktır.
 
3. Çalışma voltajı en az 30 V. DC olacaktır.
 
4. Cihaz 40 mm. ile en az 5.000 mm. aralığında çalışabilir nitelikte olup, uygulama alanındaki ihtiyaç paralelinde programlanabilecektir.
 
5. Ana sistem ile CAN BUS protokolü ile haberleşecektir. Haberleşme mesafesi 5000 mt.ye kadar desteklenmelidir.
 
6. Sensörler gereği halinde tek başına stand alone çalışabilecektir.
 
7. LED li gösterge kolonu alan kontrol ünitesi üzerinden kontrol edilmelidir.
 
8. ISO standardı ve CE belgesi olacaktır.
 
4-3 Kırmızı/yeşil ledli durum göstermesi
 
1. Her araç park yerinin, koridora yakın sınırında tavana veya kablo tavasına monte edilecektir.
 
2. Proje ihtiyaçları çerçevesinde, ultrasonic sensörden bağımsız olarak, sensörle bağı sağlanmak şartı ile yeri değiştirilebilecektir. ( Sensör üzerine entegre ledli gösterge kullanılsa bile araç üzerindeki sensörün ledleri yanmayacak, koridor tarafına ayrıca led’li gösterge konulacaktır.)
 
3. Proje ihtiyaçları paralelinde alternatif uzunluklarda temin ve tesis edilebilecektir.
 
4. Her kolonun üzerinde toplam parlak ve geniş açılı kırmızı ve yeşil led bulunacaktır. İki yönden de çok rahat görülebilecektir. Dolayısıyla iki yönlü trafık ğe de uygun olacaktır. Seffaf koruyucu paneli ile temizlenmesi de pratik ve kolay olmalıdır.
 
5. Göstergeler kablo tavaları kanalı ile monte edilecek olup paslanmaz malzeme olmalıdır. 4-4 Alan Kontrol Modülü
 
1. Yönlendirme sisteminde her bir alan kontrol modülüne 90 sensor bağlanabilmelidir.
 
2. Ünitenin koruma sınıfı IP 22 olmalıdır.
 
3. Çalışma ısısı min. 0 / +60 olmalıdır.
 
4. Çalışma voltajı, 220 V. olmalıdır.
 
5. Çıkış voltajı çeşitli çıkış voltajları üretmelidir.
 
6. 90 adet Ultrasonic sensorü beslemelidir. Ayrı bir güç kaynağı olmamalıdır.
 
4-5 Yönlendirici Gösterge ve Sayısal Led Panel Göstege
 
a- Yönlendirici Gösterge
 
1. Otopark içinde araç trafiğinin bulunduğu tüm yollarda, araç kullanıcısının rahatlıkla görebileceği şekilde tesis edilecektir. Proje ve uygulama sırasında İŞVEREN onayı ile uygulanacaktır.
 
2. Tabela ebadı minimum 350mm. x 280mm. x 65 mm. olacaktır.
 
3. Dış kabin elektrostatik toz boyalı alüminyum profil çerçeve alüminyum arka panelden imal edilmiş olmalıdır.
 
4. 16 x 32 kırmızı/yeşil tam grafik Led modül ekran olacaktır.
 
5. Gösterge yön oku ve 3 digit sayısal bilgiyi gösterecektir.
 
6. Yön oklarını oluşturan ledler 5 mm. çapında, min 3.000 mcd gücünde ve mercekli olacaktır.
 
7. Boş otopark alanı bulunan istikameti yeşil gösterecektir.
 
8. Boş park yeri sayısı gösterecektir.
 
9. Haberleşme protokolü RS 485 olacaktır.
 
.
 
b- Sayısal Led Gösterge
 
1. Otopark girişinde, araç kullanıcısının rahatlıkla görebileceği şekilde tesis edilecektir. Proje ve uygulama sırasında İŞVEREN onayı ile uygulanacaktır.
 
2. Tabela ebadı minimum 2 X (350mm. x 280mm. x 65) mm. olacaktır.
 
3. Dış kabin elektrostatik toz boyalı alüminyum profil çerçeve alüminyum arka panelden imal edilmiş olmalıdır.
 
4. 16 x 32 kırmızı/yeşil tam grafik Led modül ekran olacaktır.
 
5. 2 satır 3 digit sayısal bilgiyi gösterecektir.
 
6. Ledler 5 mm. çapında, min 3.000 mcd gücünde ve mercekli olacaktır.
 
7. Katlardaki Boş otopark yeri sayısını gösterecektir.
 
8. Haberleşme protokolü RS 485 olacaktır.
 
4-6 Yönetim bilgisayarı ve Yazılım
 
1. Yönetim bilgisayarında sistemi destekleyen PC kullanılacak olup Windows XP, Oracle Database, 17’’Lcd Monitör’ü olmalıdır.
 
2. Sistem tek merkezden kumanda edilebilecek ve denetlenebilecektir.
 
3. Sensörler bu merkezden aktif / deaktif edilebilecektir.
 
4. Yazılım üzerinden özürlü park alanı, rezerv park alanı belirlemesi yapılabilecektir.
 
5. Sistemden alınacak veriler doğrultusunda otopark yoğunluğu ile ilgili rapor ve istatistikler alınabilecektir. 5- Kablolama
 
1. Tüm ultrasonic sensörler bas tipi iletişim ile birbirine bağlanacak ve alan kontrol modülleri ile irtibatlandırılacaktır.
 
2. Alan kontrol modülleri üniteleri ana bilgisayara bilgi aktaracaklardır.
 
3. Kablolama sıva üstü yapılacak olup, sensörler arası ve sensör ile yer gösterme kolonu arasındaki kablolama halogen free PVC boru içinden yapılacaktır. Kablolama uygun tavalar kullanılarakta yapılabilir.
 
4. Sistemi oluşturan tüm ekipmanlar arasındaki kablo uygulamaları yüklenici tarafından yapılacaktır.
 
5. Kullanılacak kablo tipi, tercih edilecek ekipmanlar çerçevesinde tespit edilecek olup, uygulama öncesi projelendirilerek işveren bilgilendirilecektir. Kullanılacak kablo altyapısı LON, LAN ve RS485 haberleşme altyapılarına uygun olarak seçilecektir.
 
6. Kullanılacak tüm kabloların kalite standartları uygulama öncesi işverene gösterilecektir. Kullanılacak her türlü malzemeler İŞVEREN onayı alınarak kullanılacaktır.
 
6 - Genel Şartlar
 
1. Tesis edilecek olan tüm sistemler ile ilgili yerleşim ve trafik projesi yüklenici tarafından verilecektir. Projelendirme ve uygulamaya yönelik ataşman vb. çizimler hazırlanarak İŞVEREN onayına sunulacak akabinde çalışmalara başlanılacaktır.
 
2. Garanti ve Bakım : Kullanılacak olan tüm ekipman fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır, arıza müdahalesi garanti süresi içinde sınırsız olacaktır
 
.
 
3. Eğitim : Satıcı tarafından ücretsiz eğitim verilecektir.
 
MİFARE OKUYUCULU ARAÇ GEÇİŞ
 
KONTROL SİSTEMİ
 
TEKNİK ŞARTNAMESİ ( BARİYER KAPI SİSTEMİ )
 
KAPSAM
 
Şartname, Araç giriş ve çıkış kapılarına Bariyerli ve Mifare Kart Okuyuculu Araç Geçiş Kontrol Sisteminin Kurulmasını Kapsamaktadır.
 
İŞİN DETAYLI İÇERİĞİ ;
 
Sistem asgari aşağıdaki birimlerden oluşmalıdır :
 
1) 2 adet Bariyer ünitesi
 
2) 2 adet Çift Emniyet Fotoseli
 
3) 10 cm çaplı Kırmızı – yeşil trafik lambası ve montal direği
 
4) 1 adet Yönetim Bilgisayarı ve Geçiş Kontrol Yazılımı ( İlave Aksesuar donanımları ile )
 
5) 1 adet Geçiş Kontrol Ünitesi
 
6) 2 adet Mifare Kart Okuyucusu ve montaj ayağı
 
7) 100 adet Mifare kart
 
8) 1 adet Altyapı, Montaj ve Devreye Alma
 
GİRİŞ/ÇIKIŞ NOKTALARINA AİT BİLGİLER
 
Ana Giriş ve Çıkış Kapısı:
 
a- Araç giriş ve çıkışları için Biri giriş biri çıkış olmak üzere 2 Adet Bariyer kullanılacaktır.
 
b- Bariyerler için Mifare kart okuyuculu dış hava şartlarından etkilenmeyen yapıda olacaktır.
 
c- Mifare okuyucular için geçiş kontrol ünitesi olacaktır. 1- BARİYER
 
1- Bariyer gövdesi Üst kapak ve alt gövde olarak iki parçadan oluşmalıdır, kaynak yapılarak imal edilmiş
 
olmalıdır, üst parça ve alt gövdenin açılması ve kapanması için kilit sistemi ile donatılmış olmalıdır.
 
Üst kapak ve Alt gövde üzerinde kilit sistemi olmalıdır.
 
2- Bariyer gövdesi en az 2 mm. çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır,
 
3- Üst kapağı çıkartılabilir tip olmalı, üzerinde kilit sistemi bulunmalıdır.
 
4- Gövde üzerinde bulunan kapak kilit sistemi açıldığında kapak açılabilmeli güç ve kontrol kartına
 
rahatlıkla ulaşılabilmelidir.
 
5- Tüm kablo bağlantıları bariyerin kabin tabanından girilerek kontrol paneline bağlanmalıdır.
 
6- 220V AC – 10A enerji ile çalışmalıdır.
 
7- Çalışma modunda maksimum 200W, bekleme modunda min 5 W maks. 10 W enerji tüketmelidir.
 
8- Bariyer kolu minimum 75 mm Tüp kol şeklinde alüminyum malzemeden olmalı ve ucu tapa ile
 
kapatılmış olmalıdır.
 
9- Bariyer koluna önden araç çarptığı zaman bariyere ve kola zarar gelmemesi için bariyer kolu yere
 
düşmemeli bariyer gövdesine bağlı olduğu noktadan geriye doğru menteşeden açılmalıdır.
 
10- Bariyer kolu 90 derece açma-kapama işlemini 400 cm. kol ile max. 2,2 sn.’de yapmalıdır.
 
11- Çalışma sıcaklık aralığı -20 C ~ +45 C olmalıdır.
 
12- Yıllık açma kapama performansı en az 1.000.000 adet ve üzeri olmalıdır.
 
13- Bariyer kontrol ünitesi dahili ve programlanabilir olmalıdır.
 
14- Kolun kapanış zamanı 0 – 45 sn. arası ayarlanabilir olmalıdır.
 
15- Araç dedektörü, emniyet fotoseli, alarm, flaşör lamba vs. bağlanabilir olmalıdır.
 
16- Bariyer gövdesi RAL tonunda elektrostatik boya ile boyalı olmalıdır.
 
17- Bariyerde emniyet açısından emniyet fotoseli olacaktır.
 
18- Bariyerler bağlı 10 cm çaplı Kırmızı – yeşil trafik lambası bağlı olacaktır.
 
4- YÖNETİM BİLGİSAYARI VE GEÇİŞ KONTROL YAZILIMI
 
4.1 - YÖNETİM BİLGİSAYARI
 
Yönetim bilgisayarı minimum aşağıdaki özellikleri kapsayacaktır.
 
1- Dell PC / Dell Vostro 260M-12R25B i3-2120 2GB 500GB W7PROWin 7 Prof. İşletim Sistemli 17 Inch LCD ekranlı, Mouse ve klavye ile birlikte olacaktır.
 
2- Abone kartlarının tanımlanması için USB girişli Mifare kart kodlayıcı olmalıdır.
 
4.2 - GEÇİŞ KONTROL YAZILIMI
 
1- Geçiş kontrol sistem yazılımı tüm ekipmanlarla uyumlu olarak çalışacak ve aşağıda özellikleri
 
belirtilen bilgisayara kurulacaktır.
 
2- Teklif edilecek yazılım, Windows 2000, XP PRO, Vista Business veya Microsoft Server
 
2003 işletim sistemleri üzerinde çalışabilecek ve menüler yada ikon’lar aracılığıyla
 
kullanılabilecektir.
 
3- Yazılım IP (internet protocol) kullanarak çalışacak, tamamen LAN (local area network) uyumlu
 
olacaktır.
 
4- Giriş-çıkış bilgileri gerçek zamanlı olarak alınacak ve listelenebilecektir.
 
5- Yazılıma giriş şifre ile sınırlandırılabilecektir.
 
6- Kullanıcılar SDÜ’de user yetki seviyesinde kullandıkları Windows 2000, XP PRO işletim
 
sistemli bilgisayarları üzerinden yazılıma erişerek sorgulama yapabileceklerdir.
 
7- Yazılımda kullanıcının isteği doğrultusunda sistemle ilgili tüm bilgilerin alınacağı ve
 
yazdırılabileceği rapor alma kısmı bulunacaktır.
 
8- Yazılım üzerinden personel sicil numarasına göre, isme göre, zamana göre, personelin çalıştığı
 
ünitesine göre, gruba göre arama yapılabilmeli ve giriş/çıkış raporları alınabilmelidir.
 
9- Yazılım üzerinden kuruma giriş yapanlar ve yapmayanlar listesi alınabilmelidir.
 
10- Yazılım network ortamında çok kullanıcılı yapıya izin vermelidir.
 
11- Yazılımda yapılacak ayarlar, sorgulamalar ve raporlamalar, TAG okuyucuları ile haberleşme
 
performansını etkilememeli ve aksamaya uğratmamalıdır. 12- Yazılımdaki ayarlar anında etkisini göstermelidir. Yazılımın yada bilgisayar sisteminin yeniden
 
başlatılmasına gerek olmamalıdır.
 
13- Yazılımla, geçiş noktası, zaman, tatil günleri ve haftanın günlerine göre yetki grupları
 
oluşturulabilecektir.
 
14- Yazılım, TAG sahiplerinin kişisel bilgilerini tanıtmaya imkan tanıyacaktır. Gerekirse bu bilgiler
 
sorgulamada filtre değerleri olarak kullanılacaktır.
 
15- Veritabanı sistemi esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Olası veritabanı bozulmaları kolayca operatör
 
tarafından servis fonksiyonları ile onarılabilmelidir. Veritabanını düzeltmek için ek yazılımlara gerek
 
duyulmamalıdır.
 
16- Yazılımla elde edilen bilgiler yine yazılım kullanılarak arşivlenebilecek ve en az bir yıl önceki
 
arşivlenmiş bilgiler tekrar çağrılıp kullanılabilecektir. Arşivleme esnasında sistemin çalışma durumu
 
kesintiye uğramamalıdır.
 
19- Yazılım, Kontrol panelleri ile online (çevrimiçi) olarak çalışacak fakat iletişimde bir problem
 
meydana geldiği zaman çalışmasını offline (çevrimdışı) olarak sürdürebilecektir. İletişim tekrar
 
kurulduğunda yapacağı bir sorgulamayla geçen süredeki bilgileri kontrol panellerinden alarak
 
normal çalışma ve kayıt işlemlerine devam edebilecektir.
 
5- GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ
 
1- Ünitenin işlemcisi, 40 Mhz işlemci ve 512 Kb RAM hafızası olmalıdır.
 
2- Ünitenin disk kapasitesi, 32Mb diskonchip ve 512Kb flash disk, Pil korumalı (RTC) gerçek zaman saati
 
olmalıdır.
 
3- Üniteye 4 adet reader bağlanabilmelidir.
 
4- Ünitenin Haberleşmesi, 10M Ethernet haberleşme (ERM Protocol), RS232 (ERM Protocol), RS485
 
(Syris 485), olmalıdır
 
5- Minimum 10.000 adet tanımlı kart kapasitesi olmalıdır.
 
6- Ünitenin Bilgisayar bağlantısı olmadan 100,000 hareketi hafızasında depolayabilmelidir.
 
7- Ünitenin genel erişim yetkisi, Her kontrol ünitesi için, ayrı ayrı haftanın hangi günlerinde ve hangi
 
saatler arasında kullanılabileceği tanımlanabilmelidir. Bu durumda tanımlanan bu zamanların dışında
 
kapılardan geçiş yapılması engellenebilmelidir.
 
8- Üniteye 100 değişik erişim grubu tanımlama ve her grup için 8 değişik zaman aralığı
 
tanımlanabilmelidir. Ayrıca, her grup için geçiş yapacağı günleri kısıtlama imkanı olmalıdır. (Örneğin;
 
Servis araçları, plasiyer araçları gibi araçlara haftanın belirli günleri ve belirli saatleri için kuruma giriş-
 
çıkış yetkisi verilebilmelidir. Bunun dışındaki zamanlarda kuruma giriş-çıkış yapamazlar.)
 
9- Bir kart sisteme tanımlandığında, yürürlük süresi, bu kart ile içeri alabileceği araç sayısı ve ait olduğu
 
grupla birlikte tanıtılmalıdır. Sistem, kartı her okuduğunda yürürlük süresini kontrol etmelidir. Ünite
 
İçeride kaç araç olduğunu kontrol eder ve ait olduğu grubun giriş - çıkış yapabilme zaman aralığını
 
kontrol eder. Şayet bütün koşullar uygun ise aracın geçişine izin verir.
 
10- Ünite hareket Bilgilerini flash disk üzerinde tutmalı ve bu bilgileri saklamak için pil’e ihtiyacı
 
olmamalıdır.
 
11- Ünite üzerinde bariyer açma ve kapama rölesi olmalıdır.
 
12- Ünite üzerinde Loop dedektör için açma ve kapama girişi olmalıdır.
 
13- Ünitenin çalışma şekli ;
 
a. Online - direk bilgisayar ile haberleşmelidir.
 
b. Offline – bilgisayara bağlanmadan çalışabilmelidir, aynı zamanda istenirse bilgisayar
 
ile bağlanılarak üzerindeki bilgiler alınabilmalidir.
 
c. Kendi başına – üzerinde tanımlanmış yetkilerle çalışır ve giriş çıkış hareketi tutmaz
 
14- Çalışma sıcaklığı -20C ~ +70C arasında olmalıdır.
 
15- Ünitenin Güç kaynağı minimum +5v DC ve 3.5A Adaptör ile beslemelidir. 6. Standart (Kısa Mesafe) Yaklaşım Tipi Kart Okuyucular
 
1- Kart okuyucu üzerinde geçişe izin verilmediğini belirten bir LED bulunacaktır.
 
2- Okunan kart geçiş için uygun ise geçişe izin verecek ve bunu belirtmek için üzerinde bir LED yanacaktır.
 
3- Kart okuyucunun okutulan kartı algılaması ve sistemin kart okuması için gerekli olan süresi en çok 2 saniye olacaktır.
 
4- Kart okuyucuların çalışma Frekansı radyo frekansından etkilenmeyecektir.
 
5- Kart okuyucunun okuma mesafesi en fazla 5 cm olacaktır.
 
6-Cihazlar -15° C ile 50 °C arasında ve % 95 bağıl nem ortamında normal şekilde çalışacaktır.
 
7- Kartlar ile 13,56 Mhz frekans ile haberleşmelidir.
 
8- Kart okuyucuların koruma sınıfı IP 65 olacaktır.
 
7. Yaklaşım Tipi (Proximity) Personel Kartları
 
1- Kartlar RF proximity (yaklaşım tipi) olacaktır.
 
2- Kart ebatları ISO standartlarında olacaktır.
 
3- Kartlar esnek olacaktır.
 
4- Kartların haberleşme frekansı 13.56 kHz olacaktır.
 
5- 2000 Voltluk elektrostatik deşarj olduğunda kartta bozulma olmayacaktır.
 
6- Kart üzerinde kontak olmayacak. Kartlar formatlı bir şekilde teslim edilecektir.
 
7- Kart okuyucu alanına girdiğinde yüklü bulunun kart seri numarasını verecektir.
 
8- Kartların veri haberleşmesi, okuyucu ile uyumlu olacaktır.
 
9- Kartların 1024 byte hafıza olmalıdır. Böylece değişik amaçlarla kartların kullanılması sağlanabilir olmalıdır. 8- NAKLİYE, KURULUŞ, MONTAJ VE DEVREYE ALMA
 
1- Firma teklif ettiği ürünlerin nakliyesinden sorumlu olacak tamamını kendisi taşıyacaktır.
 
2- Satıcı firmanın teknik elemanları tarafından teklifi verilen sistem’in kuruluşu ve montajı yapılacaktır. Satın alınacak sisteme ait cihaz ve malzemelerin montajı firma tarafından yapılacak olup, montaj sırasında gerekli her türlü malzeme, takım-avadanlık, işçilik vb. ile masraflar firmaya ait olacaktır.
 
3- Sisteminin altyapı kablo ve kablolaması işveren tarafından, Montajlı çalışır şekilde teslimi ise SATICI tarafından Yapılacaktır.
 
4- Kurulan sistemler satıcı firmanın teknik personeli tarafından devreye alarak eğitimleri verilecektir.
 
5- Eğitim alacak personel listesi kurumumuz tarafından verilecektir.
 
6- Firmanın teklif edeceği sistemi oluşturan cihaz ve malzemelerin tamamı yeni olacaktır.
 
7- Firmanın teklif edeceği tüm ekipman ve malzemeler hali hazırda düzenli olarak imal edilen standart ürünler olacak ve Sistemleri oluşturan ekipmanlar imalat sonrası tamamıyla test edilmiş olacaktır.
 
A- GENEL ÖZELLİKLER ;
 
· Teklif edilen sistem en az 2 yıl sistem ve 10 yıl yedek parça garantisi olmalıdır.
 
· Tüm malzeme alım, hizmetler ve programlar anahtar teslimi olacaktır. Tüm sistemler
 
maksimum 60 iş günü içinde tam ve eksiksiz çalışır halde teslim edilecektir.
 
· Tüm sistemler teknolojik gelişmelere ve ilavelere (yazılım ve donanım) açık olacaktır.
 
Büyütülebilir bir altyapısı olacaktır.
 
· Üretici firma uluslararası standartlarda ISO 9001 ve CE belgesi olan konusunda teknolojinin
 
en ileri gereçlerini kullanan ve uygulayan firma olmalıdır.
 
· Teklif edilen cihaz ve malzemeler bu şartname hükümlerine uygun olacaktır. Uluslararası
 
standart (CE, TUV, ISO vb.) ve tavsiyelere uygun olmayan cihaz ve malzeme teklif
 
edilmeyecektir.
 
· Teklif edilen cihazlara ait referans listesi teklife eklenecektir. Referansı olmayan firmalar
 
değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
· Tüm ekipmanların etiketleri bulunacaktır.
 
· Satıcı firma, imalatçı ise İstanbul Sanayi Odasından alınmış imalatçı belgesi olmalıdır.
 
· Satıcı firmanın TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır. ( TSE-HYB)
 
· Satıcı firmanın T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi
 
olmalıdır.
 
· İşe başlamadan önce yüklenici, planlı ve tarihli iş akışı programını idareye verecektir ve iş
 
yapım aşamasında tamamen bu program uygulanacaktır.
 
· Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İdare firmalardan yazılı veya sözlü olarak ek açıklama
 
ve bilgi isteyebilir. Firmalar istenen açıklama ve bilgileri sağlamak zorundadırlar.
 
· Şartname bir bütündür, bir kısmına teklif verilemez.
 
· Firma proje başlamadan önce bir proje sorumlusu atayacak ve bu proje sorumlusu yazılı bir
 
rapor ile yapılan iş detayını yetkili kişiye aktarmakla sorumlu olacaktır.
 
· Firmanın proje sorumlusu sadece kurumun görevlendirdiği yetkili/yetkililere karşı
 
sorumludur. Başka hiç bir kimsenin bilgisiyle iş yapmayacaktır.
 
· Önerilecek cihazların üzerindeki yazılımlar orijinal lisansa sahip olacaktır.
 
· Yüklenici firma şartnamede tanımlanan sistemin çalışması için gereksinim duyulan her türlü
 
malzemeyi (şartnamede ayrı bir başlıkta tanımlanmamış olsa da) teklifine ekleyecektir.
 
· Firmalar teklif ettikleri donanım ve altyapısıyla ilgili ürünler veya bunların üretici firmaları için
 
uluslararası bir kuruluştan alınmış ISO 9001 / 2000 vb. belgesini gösterecektir. Bu belgeler
 
teklif ile birlikte verilecektir.

 

 

Yukarı